1/2003


Spis treści numeru 1/2003:

ARTYKUŁY
  • Paweł Borek - Garnizon bialski w latach 1922-1939 (Cz. 1)
  • Aleksander Iljin - Uniccy i prawosławni duchowni parafii chotisławskiej
  • Zbigniew Danilkiewicz - Ichtiofauna dorzecza Buga

WSPOMNIENIA

  • Mirosław Knyszyński - Bialskie wspomnienia sprzed lat

PREZENTACJE

  • Wiesław Gromadzki - Kraszewski i Podlasie – wzajemna pamięć
  • Marianna Poboża (oprac.) - Opowieści z Górek i okolic

RECENZJE

  • Rafał Orlewski - Poeta o myślącej duszy (Ryszard Kornacki, Podlasie struna czysta. Liryki podlaskie)
  • Zdzisław T. Łączkowski - Tacy ekologowie duszy są nam pilnie potrzebni (Ryszard Kornacki, Podlasie struna czysta. Liryki podlaskie)
  • Włodzimierz Ważniewski - Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej (Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej)
 Kronika kulturalna