1/2009


Spis treści numeru 1/2009:

ARTYKUŁY

Maria Makarska
W poezji przeglądamy się sami w sobie

Jan Kukawski
Sfingowany proces

Ernest Szum
Instytucjonalny aspekt władzy podlaskich sejmików szlacheckich w I Rzeczypospolitej

WSPOMNIENIA

Halina Lisiecka-Jaszczuk
Z Wiśniowych Chutorów na Rugię …(wspomnienia z lat wojny) 

PREZENTACJE

„Podlasie nabrało dla mnie poetyckiego uroku …” - z lubelskim krytykiem literackim Marią Makarską rozmawia Lech Zaciura

Podlaskie Spotkanie Regionalne … z poetą Ryszardem Kornackim
(Sprawozd. red. nacz. PKK)

Marek Pietrzela
Podlaskie szeptanki: Bialskie urzeczenia, Urzeczenia (2),Kochany Panie Zbyszku, Ptakonoc …

RECENZJE * MATERIAŁY

Mariola Simonowicz
Gawędy o Białej w komiksie

Wiesław Charczuk
Codzienność komunistyczna na Podlasiu

Aleksander Iljin
Podlasiacy w obozie Bereza Kartuska (Cz. II)

KRONIKA KULTURALNA

Nowości regionalne