2/2003


Spis treści numeru 2/2003

ARTYKUŁY

 • Mariusz Kulik - Początki wojskowej kariery Antona Denikina: służba w 2 Brygadzie Artylerii w Białej Podlaskiej
 • Małgorzata Nikolska - Oryginał ... kopia ... replika? Obraz Jana Chrzciciela Lampiego w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
 • Paweł Borek - Garnizon bialski w latach 1922-1939. Cz. 2

WSPOMNIENIA

 • Stefan Łysakowski - Komendant w mojej pamięci (w obronie czci i honoru Stanisława Duńskiego)
 • Józef Czapski - Czas niepokoju ... zagrożenia ... niepewności: wieś Tuczna w latach 1938-1941

PREZENTACJE

 • Marta Teodorko-Lefčvre - Wypuszczamy ludzi zdolnych i otwartych na świat ... “Platerka” i jej dyrektor
 • Na straży prawdy, z dr. Dariuszem Magierem, kierownikiem Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim, rozmawia Mariusz Bechta
 • Magdalena Kościaniuk - Słownik obiektów fizjograficznych Drelowa i okolic

RECENZJE

 • Maria Makarska - Ograniczony niebem i ziemią (o poezji Ryszarda Kornackiego)
 • Ryszard Kornacki - Podlasie w wierszach Wiesława Gromadzkiego
 • Tomasz Demidowicz - Biskupi rzymskokatoliccy diecezji łuckiej (K.R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich)
Kronika kulturalna