4/2007


Spis treści numeru 4/2007:

ARTYKUŁY

Emilia Tranda-Andrusiuk

Podlaski Kwartalnik Kulturalny” (1987-2007) 

Ernest Szum

Partycypacja szlachty podlaskiej we władzy sejmików ziemskich I Rzeczypospolitej

WSPOMNIENIA

Wacław Pieńkowski
W rodzinnej kronice zapisane … 

 

PREZENTACJE

Anna Kowalczuk
W poszukiwaniu Innego ... znad Krzny do Katmandu (Nepal) 

Paweł Borek
Niezwykła biografia ewangelickiego pastora: Ewald Lodwich („Adam Kaszubski”) 

Mariusz Bober
Wiersze: Aniołkowi, Nocni kochankowie,
Inne spojrzenie … 

 

RECENZJE   BIBLIOGRAFIA

 

Maria Makarska
.... Słuchasz jak cofa się czas ... 

Wiesław Charczuk
W walce z ogniem … i nie tylko 

Hanna Bajkowska
Bibliografia zawartości Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego za lata 1997-2007 

 

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne