3/2008


Spis treści numeru 3/2008:

ARTYKUŁY

Aleksander Zajko
Walki gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza na białoruskim Polesiu 

Rafał Roguski
Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na południowym Podlasiu
w latach 1923-1939

WSPOMNIENIA

Kazimierz Hawryluk
Wspomnienia z Bukowic

Roman J. Łysakowski
Na bialskiej Stodolnej … w latach okupacji

PREZENTACJE

Rafał Zubkowicz
Etymologia nazwisk patronimicznych z sufiksem – „uk” w powiecie łosickim

Jan Ignaciuk
Podlaskie wesele w zapisach Jewhena Rudnyćkiego

Paweł Borek
„Polska śniła mi się zawsze …również ta socjalistyczna”


Aleksandra Pieńkosz
Wiersze: Dramat w dwóch aktach, Szybko …

RECENZJE

Maria Makarska Wciąż żyję snem ... 

Wiesław Charczuk
Urząd Bezpieczeństwa wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych 

KRONIKA KULTURALNA 

Nowości regionalne