4/2008


Spis treści numeru 4/2008:

ARTYKUŁY

Igor Demjaniuk
Z nieznanych dziejów parafii katolickiej „na Kijówce” w Brześciu n/Bugiem

Zofia Marciniak
Szkolne czasopisma regionu bialskopodlaskiego: zasady i warunki funkcjonowania

Tadeusz Naumiuk, Sławomir Naumiuk
Świątynia w Sworach (1908-2008): w setną rocznicę budowy

WSPOMNIENIA

Józef Czapski
Z patriotycznych i kulturalno-oświatowych tradycji wsi Tuczna na Podlasiu

Jan Golec
Terespolskie korzenie … wspomnienia z lat PRL-u

PREZENTACJE

Dawne cywilizacje … ludy … piramidy …z bialskim miłośnikiem starożytności Januszem Grzeczkowskim rozmawia Paweł Borek

Helena Romaszewska
Wiersze: Pani Cogito, Jeszcze zachwyt, Bezczas …

RECENZJE * MATERIAŁY

Mariola Simonowicz
Pisarstwo Ewy Bagłaj – regionalne, osobne czy uniwersalne?

Paweł Borek
Podlaskim szlakiem „Zenona” (Stefana Wyrzykowskiego)

Aleksander Iljin
Podlasiacy w obozie Bereza Kartuska

KRONIKA KULTURALNA

Sprawozdanie red. nacz. PKK. Nowości regionalne