2/2009


Spis treści numeru 2/2009:

ARTYKUŁY

Olga Gusiewa
Księgozbiór Radziwiłłów z Białej na Podlasiu (na podstawie zasobów Biblioteki Rosyjskiej  Akademii Nauk w Petersburgu)

Robert Mirończuk
Podlaska galeria portretów biskupów

Elwira Tłomacka
Żydowska gmina wyznaniowa w Kodniu w latach 1918-1942

Agnieszka Kolasa
W poszukiwaniu „komunistycznego raju”: Aleksander Hawryluk (1911-1941)

Ryszard Chojecki
Adam Szymański i jego „Szkice”

WSPOMNIENIA

Lech Zaciura
Rudzki też nieźle brzmi, niech już tak zostanie…
(z łomaskich wspomnień o dziadku)

PREZENTACJE

Zofia Kuzawińska
Świat z lat dziecinnych … ocalić od zapomnienia
(o malarzu Zbigniewie Pawluczuku z Białej Podl.)

Ryszard Kornacki
Wiersze: Mój pierwszy wiersz, Ech, życie – pożycie
Jak człowiek z krwi i kości …

RECENZJE

Paweł Borek
Pomiędzy swastyką a czerwoną gwiazdą 

Bogusław Korzeniewski
Chełmszczyzna i południowe Podlasie w latach I Wojny Światowej 

KRONIKA  KULTURALNA 

Nowości regionalne