4/2009

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Kamil Paszkowski- Realizacja i załamanie się 2 fazy akcji „Burza" w Obwodzie AK Biała Podlaska

ks. Sławomir Bylina- Stosunki wyznaniowe na południowym Podlasiu na tle dążeń ekumenicznych (1918-1939)

Paweł Borek - Duszpasterstwo wojskowe w garnizonach południowego Podlasia w latach 1918-1939. Cz. 2

WSPOMNIENIA

Waldemar Siwek- Byłem, żyłem ... i dzięki Bogu mam się dobrze

Feliksa Starosielec - By zdobyć szczyt ideału ... świetlany harcerski krzyż

PREZENTACJE

Leszek Sokołowski - Nasza krew, Medycyna ludowa, Wszystkie dzieci ...

Ryszard Chojecki - Wiersze: Dziennik młodego guwernera, „Szkice" Adama Szymańskiego, Na zawsze razem ...

RECENZJE * MATERIAŁY

Maria Makarska - W sobie mam zbyt czystą ciszę ...

Tomasz Demidowicz - Tradycje lotnicze Białej Podlaskiej

Rafał Drabik - Między Niemcami ... a „Bolszewią"

Roman J. Łysakowaki (Bosman) - Refleksje na temat wrześniowej rocznicy

KRONIKA  KULTURALNA

Nowości regionalne