1/2010

 Spis treści

 

ARTYKUŁY

Jan Kukawski
Eugeniusz Borkowski (1906-1993): partyzancki kapelan, proboszcz parafii Tuczna (pow. bialski)   

Ałła Miasniankina
Biblioteka Obwodowa im M. Gorkiego w Brześciu jako ośrodek wiedzy o regionie                   

Monika Bojarczuk
Troska o godną śmierć: wierzenia, obrzędowość i zwyczaje pogrzebowe na południowym Podlasiu

Zbigniew Danilkiewicz, Krzysztof Zabawa
Pochodzenie i rozmieszczenie bużańskiej populacji trawianki - Perccottus Glehni, Dybowski, 1877

WSPOMNIENIA

Leon Szabluk
I padały słowa „zgiń ... przepadnij ... nieludzka komuno!"

Tadeusz Lewiński
Pamięci Stanisława Damrosza, dyrektora Gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej ... 

PREZENTACJE

Rafał Zubkowicz
Ścięcie gipsowej głowy

Aleksandra Pieńkosz
Wiersze: cóż mi zostało ..., Ubezwłasnowolnienie, Niebajka, Wyobraźnia...

Leszek Sokołowski,
Postanowienia na nowy rok

Lech Zaciura
Ojej, ale tym razem pojechali ..

RECENZJE * MATERIAŁY

Maria Makarska
Myśl chwytam w garść ...

Mariola Simonowicz
Staroświecka czarowność: konteksty nowej powieści Lecha Zaciury

Aleksander Iljin
Stronnictwo Narodowe w powiecie włodawskim

KRONIKA  KULTURALNA

Nowości regionalne