3/2010

 Spis treści

 

ARTYKUŁY

Stefan Wrzosek
Więc dopuścił Bóg i chłosta się poczęła ... Upadek Polski w twórczości J. I. Kraszewskiego

Paweł Borek
Komitety rewolucyjne na południowym Podlasiu podczas wojny polsko-bolszewickiej (sierpień 1920 r.)

Sławomir Karp
Walka z kłusownictwem w XVII - wiecznej Rzeczpospolitej: na przykładzie wydarzeń w Puszczy Białowieskiej

WSPOMNIENIA

Elwira Tłomacka
Człowiek Podlasia. Wspomnienie o Tadeuszu Piotrowskim z Kodnia n/Bugiem

Paweł Afanasjew
Pierwsze ... i drugie życie Juliana Mańko

PREZENTACJE

Walentyna Gorbaczewska
I będzie tłumaczona, czytana (Grazia Deledda) - bookcrossing trwa

Ernest Szum
Wiersze: Złoto i srebro, Imperatyw, Martwy sezon, Heroina, Pasaż, Pacynka, Pejzaż letni ...

RECENZJE

Ryszard Chojecki
Wierszy o niczym nie piszę ...

Jurata B. Serafińska
Nasze słowiańskie klimaty

Lech Zaciura
Spokój smutku i miłości

Mariusz Rombel
Dzwony to głos Boży ...
ks. Mieczysław Skrodziuk (1933-2008)

KRONIKA KULTURALNA

Nowości regionalne