4/2011

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Walentyna Gorbaczewska
Obrazki z życia ... czyli wschodniosłowiańskie rozmyślania nad prozą Olgi Tokarczuk

Wiesław Charczuk
Akcja zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberabteilen - „SF-Zug nr 82" pod Borkami-Kosami 29.02.1944 r.

Katarzyna Niedźwiedź
Rajmund Łodziak (1887-1925): zapomniany bialski społecznik lat międzywojennych

Katarzyna Wawryniuk
Z dziejów ruchu ludowego na południowym Podlasiu. Jan Makaruk 1904-1985

WSPOMNIENIA

Roman Pieńkowski
Przytulić się do minionego ...

PREZENTACJE

Anna Korólczyk
Wiersze: [wieczorem przyjdę się wypłakać],[wróciłeś], [milczeniem mówisz do mnie najpiękniej]

Joanna Sawicka
Nie jesteś sam ... ani przez chwilę

Jakub Sęczyk
Wiersze: stara kobieta wychodzi z pokoju, perła, totem, nieśmiertelnik (I), nieśmiertelnik (II)

In Memoriam

Henryk Mierzwiński (1935-2011) /T. Demidowicz/

RECENZJE * VARIA

Dorota Horoch-Goszczycka
Refleksje podlaskiego poety ... na chwilę przed ostatecznym odjazdem

Andrzej Buczyło
Biała Podlaska: staropolskie dzieje miasta

Jurata Bogna Serafińska
Poezja która jest lekarstwem dla duszy

Córka Józefa Ignacego Kraszewskiego
- w zapiskach kijowskiego gubernatora /A. Iljin/

Bogusław Korzeniewski
Uwagi polemiczne do recenzji książki „Południowe Podlasie w okresie I wojny światowej"

KRONIKA KULTURALNA

Nowości regionalne