1/2012

 Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

Ernest Szum

Curia Lucoviensis — wschodnioeuropejska rubiez zakonu templariuszy

 

ks. Slawomir Bylina

Biskup Czesław Sokołowski i jego decyzje w pierwszych miesiącach II wojny światowej

 

Beata Mielcarz

Nie tylko El Greco

 

Grzegorz Siemakowicz

Pomoc ludnosci powiatu bialskiego dla jeńców wojennych w latach II Wojny Światowej. Cz. 1

 

WSPOMNIENIA

 

Zenon Stanilewicz

Z Krasówki na Podlasiu do odległej Australii

 

Józef Czapski

Z moich chłopięcych lat... pozostały wspomnienia

 

PREZENTACJE

 

Mirosław Chodynicki

Wiersze: Naprzeciw życiu, Droga z ogarków, [wsiąkam powoli], Doskonałość absolutna ...

 

Lidia Bartczak

Polesie we wspomnieniach Zbigniewa Adrjańskiego

 

Paulina Maciejuk

Wiersze: [ja przecież], Nienarodzonemu/nej, Marzec 2011, [wymodliłam cię sobie], Ojcu ...

 

RECENZJE

 

Adrianna Trzepiota

Kto zachowa strzechy ze stadami rozkosznie radosnych wróbli? (...)

 

Maria Makarska

Poezja opowiada siebie (o wierszach Katarzyny Sawczuk)

 

Walentyna Gorbaczewska

Marzenia o przeszłości, w snach i na jawie: rozmyślania nad zbiorkiem wierszy Leszka

Sokołowskiego Kiedy motyl w słońcu plonie ...

 

Dorota Szumilas

Fluid rozpustnego nieba a subtelność uczuć malowanych metafora w poezji Agaty Szczodrak

 

Tomasz Demidowicz

Konstantynowski periodyk czyli poznawanie ,,małej ojczyzny”

 

KRONIKA KULTURALNA 

Nowości regionalne