3/2012

 Spis treści
 

ROK  KRASZEWSKIEGO

Marek Pietrzela
Nocne przechadzki Kraszewskiego

Stefan Wrzosek
Wielki świat małego miasteczka – najbardziej bialska powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego

Poeci J. I. Kraszewskiemu: 
                                               
Eligiusz Dymowski: Stary dwór w Romanowie; Halina Ewa Olszewska: Józef Ignacy K., Marek Pietrzela: [Fruwająca tęcza],  [Siła spokoju, Panie Kraszewski], [Taki pisarz to światowiec] ... ;
Janusz Kozłowski: Tryptyk Józefa Ignacego Kraszewskiego ojca prozy polskiej; Henryk Kozak: Romanów; Edyta Wysocka: Panie Bolesławito; Małgorzata Borzeszkowska: Po powrocie z Podlasia; Lech Lament: List od Józefa Ignacego Kraszewskiego, Cmentarz unicki w Wisznicach; Maksymilian Kozłowski: Hotel de La Paix (tryptyk); Józef Korzeniowski: Romanów; Zbigniew Strzałkowski: Romanów; Waldemar Michalski: Do Romanowa jechać; Ryszard Kornacki: Powroty Kraszewskiego; Stanisława Łogonowicz: Nigdzie jak, Rozmowa z pisarzem; Beata Kupryś: [roziskrzone płomienie poezji]

Prozaicy J. I. Kraszewskiemu:                                             

Lucjan Zuzia                                                  
Osobliwe zdarzenie profesora Dunka; Epizod warszawski 

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Sto diabłów, jeden anioł; Romans, kobiety fatalne, bezradny mężczyzna 

PREZENTACJE

Jadwiga Mizińska
… i Kozacze obrachunki 

Mariola Mostowska
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian 

Adrianna Trzepiota
Chi …  chi … chi ... każda z nas jest czarownicą! 

Ryszard Kornacki
Wiersze: Przepowiednia (wyrzut sumienia), Do Serpelic, Rozmyślania nad sobą, Majątek z życiorysu – Lublin …

RECENZJE * MATERIAŁY

Maria Makarska
Prawdy proste w poezji Leszka Sokołowskiego

Dariusz Magier
Potyczki historyka ze źródłem i matrycą historiograficzną 

Dorota Szumilas
Wiosenne refleksje … „Po drugiej stronie sieci” 

Andrzej Buczyło
Opis dworu i folwarku królewskiego w Łomazach (z 1724 r.) 

Jerzy Pawłowski
List do redakcji 

Nowości regionalne