2/2014

Spis treści

ARTYKUŁY

Jarosław Bartniczuk
Społeczność uczniowska Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej Podlaskiej (1921-1937)

Olena Bakovycz
Carskie i diakońskie wrota rokokowych ikonostasów Zachodniego Podola w drugiej połowie ХVІІІ w.

Anna Romaniuk
Opinie ludności Białej Podlaskiej o mieszkańcach Ośrodka dla Uchodźców

WSPOMNIENIA

Alina Wojniakiewicz
Młodość i wojna: wspomnienia z lat 1939-1944/45 (Cz. 3)

PREZENTACJE

Alicja Panasiuk
Wiersze: Nie zapomnę nigdy, Młodociani samobójcy, Pismo, Dwa serca, Embrion, Śnieg …

Z Hubertem Czarnockim – o jego ostatnim tomiku Opowieść, o terapeutycznej sile poezji, współczesnej krytyce i kategorii pamięci – rozmawia Angelika Łuszcz    

Ludwik Janion
Lusia sierotka; Aleksy

Jarosław Bartniczuk
Utopia wolności

Jacek Daniluk
Jak powstało „Zawiniątko”

RECENZJE

Ryszard Chojecki
Ciebie szukam na łączach wiecznego głodu

Ludwik Filip Czech
Idealne nieposkładanie

KRONIKA KULTURALNA

Nadesłano do redakcji