3/2014

Spis treści


ARTYKUŁY

Michał Horbowicz
Podominikański kościół pw. Jana Chrzciciela
w Janowie Podlaskim
    
Paweł Tarkowski
Wyjątki z praktyki lekarskiej Czesława Wroczyńskiego
    
Jan Kukawski
Z wołyńskiej pożogi na Południowe Podlasie
    
Justyna Sowa
Pomniki upamiętniające bitwę pod Terespolem w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej

WSPOMNIENIA

Kazimierz Nostitz-Jackowski
Wspomnienia z mojego życia
    
Tadeusz Lewiński
Przyczynek do historii konspiracji w strukturach Armii Krajowej Obwodu Biała Podlaska

PREZENTACJE

Natalia Kozak
Wiersze: sztuka, odosobnienie, jesteś, do E.D. po raz drugi, uciekinierka …
    
Radosław Plandowski
Z literaturą przez lat trzydzieści

Bartosz Puszkarski
Wiersze: bóstwo, utopia, [leżę wieczorem] moje credo, wampir …

Jarosław Bartniczuk
Wszyscy dla wszystkich
    
RECENZJE

Ludwik Filip Czech
Nie krzyczmy … pomilczmy razem
    
Joanna Aleksandruk
W nieprzeniknionej tajemnicy milczenia ptaków …
    
KRONIKA KULTURALNA
Nadesłano do redakcji