4/2014

Spis treści

ARTYKUŁY

Chaim Rozmaryn
Historia żydowskiej prasy w Białej
    
Piotr Nazaruk
Czasopisma żydowskie Białej Podlaskiej

Rafał Dydycz
Neounijna akcja biskupa Henryka Przeździeckiego

Paweł Tarkowski
Wspomnienie o profesorze Stefanie Kryńskim

Stefan Pastuszewski
Starowierskie sacrum a nie sanctus

WSPOMNIENIA

Lech Zaciura
Henryka Jackiewicza (1900-1982) wspomnienia z Wilna i sowieckich łagrów.    

PREZENTACJE

Anna Romaniuk
Wiersze: [rozpruwacze wierszy], [W małym miaste-czku] [Umarła już we mnie ta wiara ], Dziadek

Włodzimierz Rutkowski
Czas jesieni …

Jakub Wierzbicki
Wiersze: nadal, list do Kazimierza, nocy kochana, boję się [bóg wbił swój paznokieć]
    
RECENZJE

Maria Makarska
Romans z duszą uśpioną w drewnie (o malarstwie Sylwii Kalinowskiej)

Ignacy Stanisław Fiut
Poetyckie wyznanie franciszkanina    

KRONIKA KULTURALNA

Nadesłano do redakcji