3/2003


Spis treści numeru 3/2003:

ARTYKUŁY

 • Helena Bielecka, Bożena Micewicz, - Zarys dziejów Ortela Królewskiego i Książęcego (do 1939 r.)

 • Wojciech Stanisław Kobylarz - Łowiectwo w okręgu Biała Podlaska (80 lat działalności Polskiego Związku Łowieckiego 1923-2003)

 • Wacław Szudejko - O tajnym nauczaniu w gminie Łomazy

 • WSPOMNIENIA

 • Danuta Ogłoza-Szablewska - Fragmenty wspomnień o moim ojcu

PREZENTACJE

 • Antoni P.Dydycz, bp - Na 750-lecie Zjazdu Drohiczyńskiego

 • Aniela Halczuk - Widowisko obrzędowe „Broda”

 • Alina Maniowiec - Słownik obiektów fizjograficznych Horodyszcza i okolic

 • Ryszard Kornacki - Międzyrzeckie konkursy literackie mają już swoją tradycję

RECENZJE

 • Irena Pawluczuk - Refleksje kresowianki (G. Rąkowski, Czar Polesia)

 • Zdzisław Tadeusz Łączkowski - Między wiejską „szczęśliwością” a miastem (H. Kozak, Miejsca magiczne. Liryki podlaskie)

 • Antoni Benzaruk - Powroty do źródeł: pałace, dwory i parki Ziemi Brzeskiej (L.M. Nistierczuk, Zamki, pałace, parki Ziemi Brzeskiej X-XX – lecia)

Kronika kulturalna