4/2003


Spis treści numeru 4/2003:


ARTYKUŁY

  • Andrzej Siejak - Wybory parlamentarne 1989 r. w województwie bialskopodlaskim

  • Tomasz Demidowicz - Podlaska Wytwórnia Samolotów w Białej Podlaskiej (1923 - 1939): w 80. rocznicę powstania

  • WSPOMNIENIA - Leon Szabluk

  • Lata wojny w mojej pamięci - Roman Łysakowski

  • Kulturalna działalność młodzieży szkół bialskich w latach 1944 - 1948

PREZENTACJE

  • Marta Teodorko-Lefčvre - Antoni Pacyfk Dydycz: franciszkański biskup z pogranicza

  • Irina Pawluczuk - Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski: w 140. rocznicę powstania styczniowego 1863 r.

  • Elwira Tłomacka - Dzieje sztandaru 2. Batalionu Pancernego z Żurawicy k. Przemyśla

  • Aleksander Iljin - Mińskie spisy uczestników powstania 1831 r.

RECENZJE

Maria Makarska - Podlasia czar (Z.W. Fronczek, Z toporem przez wieki. Legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia)

Jerzy M. Cygan (OFMCap) - W więzieniach i łagrach Kraju Rad (Z Syberii na Podlasie. Opr. T. Łazowski)

Kronika kulturalna