2/2005


Spis treści numeru 2/2005:


 • Mariusz Kulik - Rosyjskie obiekty koszarowe w Białej Podlaskiej na przełomie XIX i XX wieku

 • Dariusz Magier - Aktywność komunistyczna w regionie bialskopodlaskim w latach 1918 – 1939

 • Krzysztof Czubaszek - Z prowincji do stolicy – przeprowadzka szlacheckiej rodziny w świetle dokumentu z poł. XIX w.

 • Antoni Pacyfik Dydycz, bp - Świadkowie odchodzą, świadectwa trwają! Życie i działalność ks. kan. Józefa Zdzisława Starka (1921-2004)

 • Julian Pietrachowicz - Jak zostałem jeńcem Armii Czerwonej w niewoli niemieckiej

 • Henryk Kozak - Zatroszcz się o mnie, Panie …

 • Ryszard Kornacki - Międzyrzeccy Eichlerowie

 • Kapela Drewutnia - Z Piotrem Ziółkiem, kierownikiem zespołu, rozmawia Istvan Grabowski

 • Wacław Kononow - Franciszek Ujma: zapomniany prekursor skautingu w powiecie bialskim

 • Andrzej Tłomacki - Podlasiacy – więźniowie Centralnego Obozu Pracy (COP) w Jaworznie

 • Maria Makarska - Jest taka ziemia – baśniowe Podlasie (Stefan Łada Grodzicki, Moje Podlasie. Poezja i proza)

 • Jerzy M. Cygan,OFMCap. - Stalag 366: jeniecki obóz w Siedlcach (Edward Kopówka, Stalag 366 Siedlce)

 • Stanisław Żurek - Duch w Białej? Widmo poety? (Zbigniew Włodzimierz Fronczek, O czym milczą umarli. Duchy i zjawy polskich pisarzy)

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne