3/2005


Spis treści numeru 3/2005:


 • Rafał Zubkowicz - Oświata wśród Żydów sarnackich w międzywojniu

 • Paweł Tarkowski - Odbudowa gospodarcza Białej Podlaskiej w latach 1944-1948

 • Dariusz Sikora - Od korzeni do współczesności. Z bialskich tradycji oświatowych

 • Leon Szabluk - Od „Jutrzenki” do GS-u (tradycje spółdzielcze Malowej Góry)

 • Marta Teodorko-Lefèvre - „Zapomniany” bialczanin: prof. Ludwik Maciąg

 • Małgorzata Nikolska - Konie i pejzaże. Kolekcja malarstwa plenerowego w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

 • Władimir Szelagowicz, Łarisa Driczic - „Jego życie było czyste jak łza”. Napoleon Orda – duma Ziemi Poleskiej

 • Legenda o Monastyrze w Wortelu (Oprac. Renata Szydłowska)

 • Wiesław Gromadzki - Apolinary Nosalski: pedagog, literat, regionalista

 • Danuta Bołtowicz (1941-2005) In Memoriam

 • Rafał Roguski - Szlachta podlaska w XIX i XX wieku (Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, red. S. Kordaczuk)

 • Jerzy M. Cygan (OFMCap) - Duchowni Podlasia i Lubelszczyzny w powstaniu 1863 r.

 • (Eugeniusz Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji)

 • Z korespondencji

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne