2/2006


Spis treści numeru 2/2006:

ARTYKUŁY

Antoni Mironowicz
Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu

Justyna Jonaszko
Życie społeczno-kulturalne w Janowie Podlaskim w latach 1918-1939

Bogusław Korzeniewski
Życie społeczno-religijne na Południowym Podlasiu na przełomie XIX/XX wieku

 

WSPOMNIENIA

Jan Kanas
W wozackim przedsiębiorstwie

 

PREZENTACJE

Ryszard Kornacki
Nie trudno nas urzec
: Henryk Burzec 1919-2005

Irina Pawluczuk
Kościuszkowski jubileusz na Ziemi Brzeskiej

Roman Łysakowski
Laureatka Orderu Polonia Nostra Mater Est

Franciszek Krasuski
Wiersze

 

RECENZJE

Aleksander Wabiszczewicz
Z dziejów poleskiego regionalizmu: Roman Horoszkiewicz (1892-1962)

Tomasz Demidowicz
Janowskie szkoły średnie w latach 1945-2005 (J. Dubisz, Historia szkół średnich w Janowie Podlaskim 1945-2005)

Longin Jan Okoń
Jestem diabłem, a nie złodziejem… mam ci swój honor (K. Kornacka, R. Kornacki, Baśnie i legendy)

 

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne