3/2006


Spis treści numeru 3/2006:


ARTYKUŁY

Agnieszka Kolasa
Różne koleje życia Ukraińców na terenie powiatu bialskiego w czasie okupacji niemieckiej

Paweł Tarkowski
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej w latach 1944–1947

Norbert Boratyn
Urzędnik polski narodowości rosyjskiej w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939 (Dymitr Grygorowicz-Barski)

 

WSPOMNIENIA

Maria Ciećkiewicz
Wspomnienia z bialskiej „Zofiówki”

 

PREZENTACJE

Zbigniew W. Okoń
Pamięci Henryka Makarskiego

Henryk Makarski
Wiersze

Jan Ignaciuk
Chleba naszego powszedniego

Leon Szabluk
Tradycyjny wiejski chleb

Aniela Halczuk
Zalecim do pierwszego mieszkania … i pytamy się– przyjmiecie Hohoty?

Wacław Kononow
Cmentarze wojenne z lat 1914–1915 na obszarze dawnego województwa bialskopodlaskiego

Jerzy M. Cygan OFMCap. (1924–2006) In Memoriam

 

RECENZJE

Emil Biela
Wszechpisarz detektywem (Zbigniew W. Fronczek, Wyznania grabarza)

Ireneusz Wagner
Poeta łagodności”: Franciszek Tadeusz Krasuski

Korespondencje

 

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne