1/2007


Spis treści numeru 1/2007:


ARTYKUŁY

Bogusław Korzeniewski, Bazyli Korzeniewski
Południowe Podlasie w twórczości Piotra Korzeniewskiego

Jacek Rutkowski
Lokomotywownia w Małaszewiczach 

Krzysztof Czubaszek
Z dziejów cmentarzy żydowskich w Łukowie 

 

WSPOMNIENIA

Edward Kopcewicz
Znad Bugu – nad Ren 

 

PREZENTACJE

Muzyka jest dla mnie opowieścią…i tylko to mnie interesuje, z Bernardem Maseli rozmawia Ernest Szum 

Dariusz Magier
Co konserwatywni endecy robili w bolszewickich komitetach rewolucyjnych? 

Henryk Kozak
Wiersze: Przejazdem w miasteczku … 

 

RECENZJE * MATERIAŁY

Paweł Tarkowski
Komunizm na Lubelszczyźnie i południowym Podlasiu
(Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej
Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”) 

Maria Makarska
Capi Gaj”…Czyli jak okiełznać język?
(Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Przezwiska Lublina: Encyklopedia lubelskich legend, sensacji i anegdot) 

Rafał Roguski
Na wojennych ścieżkach Mazowsza …
(Marek Plewczyński,
Geografia wojenna Mazowsza

Janusz Wołodko
Sprawa wywieszenia transparentu
komunistycznego na drutach elektrycznych przed kościółkiem w Bezwoli, 15 lipca 1933 r. 

Z korespondencji

 

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne