4/2006

 


Spis treści numeru 4/2006:


ARTYKUŁY

Mariusz Kulik
Rosyjski garnizon w Białej Podlaskiej na przełomie
XIX i XX wieku

Irina Pawluczuk
Krystyna Krahelska (1914–1944): warszawska syrenka z Kresów

Łukasz Radosław Węda
Rękopisy imama Macieja Bajrulewicza: źródło do badań nad Tatarami regionu bialskopodlaskiego

 

WSPOMNIENIA

Walentyna Baj
Powroty do lat dzieciństwa

Maria Wiesława Ciećkiewicz
Stefan Grodzicki … jakim go do dziś pamiętam

 

PREZENTACJE

Ryszard Kornacki
W życiu najważniejsze jest życie … a zaraz potem
miłość
(moje spotkanie z ks. Janem Twardowskim)

Marta Teodorko–Lefèvre
Tradycje i współczesność bialskiego księgarstwa „Księgarnia Podlaska”

Ks. Bp Antoni Dydycz
Życie i działalność o. Mariana Jerzego Cygana
kapucyna (1924–2006)

Sławomir Hordejuk
Na pograniczu dwóch światów: Apolinary Hartglas (1883–1953)

Wiesław Gromadzki
Wiersze

 

RECENZJE

Maria Makarska
Ludzie umieją rozbłysnąć słońcem … (F.T. Krasuski, Wszystko byłoby inaczej)

Paweł Borek
Aleksander Wereszko ps. „Roch” – niezłomny w walce
(
A. Wereszko, W szeregach walczącego Podlasia. Zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1939–1947) 113

Paweł Tarkowski
Prokuratorzy i sędziowie w służbie władzy „ludowej”
(Z. Leszczyńska, Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944–1955)

 

KRONIKA KULTURALNA Nowości regionalne