2020-06-15

  Pracownicy Wypożyczalni naszej biblioteki przygotowali wystawę poświęconą esejom. Wszystkie książki w gablotach i wiele innych czekają na Państw. Esej jest formą literacką, której podstawa to rozważania natury filozoficznej, etycznej, estetycznej, moralnej. Autor eksponuje swój punkt widzenia, jest obecny i dzieli się z czytelnikiem swoimi refleksjami. Esej może dotyczyć: kultury, nauki, sztuki, filozofii, zagadnień politycznych, krytyki literackiej itp. 

  2020-06-12

  Roczniki to czasopisma ukazujące się raz w roku. Objętościowo przypominają bardziej książki niż czasopisma. W swoich tytułach najczęściej wskazują na częstotliwość ukazywania się poprzez użycie słowa „rocznik” czy łacińskiego „annales”.  Jest to pojęcie bardzo stare. Już w starożytnym Rzymie zapisywano ważne wydarzenia w Annales pontificum, czyli rocznikach najwyższego kapłana, które miały często formę rozbudowaną, wręcz literacką.
  W średniowieczu rocznikami czyli annałami określano spisy ważnych dat w życiu danej społeczności i miały one przeważnie formę krótkich zapisków umieszczanych na marginesach tablic świąt ruchomych. Najważniejsze polskie zachowane roczniki średniowieczne to „Rocznik świętokrzyski dawny” z pocz. XII, który podaje wyłącznie daty śmierci poszczególnych hierarchów Kościoła, „Rocznik kapituły krakowskiej” z XIII w., „Rocznik Traski” z XIV w. i kilka roczników wielkopolskch, które powstawały od XII do XVI w.

  2020-06-10

  Barwna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży wzięła udział w akcji „Książka bez pieniążka”, której celem było stworzenie biblioteki dla podopiecznych bialskiego hospicjum poprzez zbiórkę książek wśród mieszkańców miasta.  Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Centrum Wolontariatu Caritas w Białej Podlaskiej. Cieszymy się, że jako biblioteki mogliśmy wesprzeć inicjatywę pozwalającą na zaopatrzenie hospicjum w książki, z których będą korzystały osoby starsze. Dziękujemy naszym Czytelnikom za aktywne włączenie się w akcję.

  2020-06-06

  Szanowni użytkownicy,

  Miejska Biblioteka Publiczna od 8 czerwca br. wznawia udostępnianie zbiorów umożliwiając tym samym swobodny dostęp do książek i czasopism znajdujących się na półkach w Wypożyczalni MBP. Udostępniane na miejscu będą również materiały archiwalne i czasopisma Działu Wiedzy o Regionie oraz Czytelni. Korzystanie z biblioteki odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

  2020-06-06

  Wielu pisarzy młodego pokolenia zasługuje na uwagę, jednym z nich jest Jakub Piesta – utalentowany autor opowiadań i wierszy fantasy. Jakub jest  absolwentem filologii słowiańskiej na UMCS w Lublinie często wykorzystującym mitologię w swoich dziełach. Zachęcamy do wysłuchania fragmentu najnowszego opowiadania autora, które przeniesie Państwa do świata literatury na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy Kubie i czekamy na książkę. Link do nagrania: https://www.facebook.com/mbpbialapodlaska/videos/1301926796676911/