2015-04-15

  Dla czy­tel­ni­ka dob­re opo­wiada­nie może być błogosławionym przeżyciem. Pot­ra­fi na zaw­sze zmienić per­spek­tywę, zadzi­wić, po­ruszyć ser­ce, rozśmie­szyć. (…) Dob­re - na długo zos­ta­je w pa­mięci i cza­sami pow­ra­ca tak sa­mo in­tensyw­nie, jak pry­wat­ne wspom­nienie.

  Olga Tokarczuk

  2015-03-20

  Powieść pt. „Gorzko” ukazała się w 2014 r. i jest zaliczana do nurtu tzw. literatury kobiecej, jej tematykę najtrafniej określił jeden z klubowiczów przytaczając słowa starej piosenki: „o czym myśli dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pąka przemienia się w kwiat…”.

  2015-02-19

  Szwedzka Akademia przyznała pisarzowi Nagrodę Nobla w 2014 roku „za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji”.

  Nagradzany wcześniej przez Akademię Francuską za powieść „Les Boulevards de ceinture”, zdobył również Nagrodę Goncourtów za „Ulicę Ciemnych sklepików”.

  2015-01-20

  Na ostatnim spotkaniu DKK rozmawialiśmy o powieści „Miasto z lodu”, której autorką jest Małgorzata Warda, rzeźbiarka, malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

  Jej samodzielnym pisarskim debiutem była powieść „Dłonie” wydana w 2005 roku, kolejne to  „Ominąć Paryż”, „Czarodziejka”, „Środek lata”, „Nie ma powodu by płakać”, „Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”.

  2014-10-24

  Bohaterów powieści łączy to, że w lipcowy weekend byli gośćmi w sopockim hotelu „Grand”. Historia tego ekskluzywnego hotelu sięga czasów międzywojennych, mieszkali tam bardzo znani i ważni ludzie, ale nie o nich jest ta książka. Autor opowiada historie zwykłych ludzi, ukryte pod numerami hotelowymi. Atmosfera anonimowości hotelowej powoduje, że ludzie pozbywają się masek przybranych w codziennym życiu, że pozwalają sobie na więcej, niż nakazywałaby tego wyuczona moralność.