2017-06-19

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowała spotkanie z Marianną Kołodziuk,  emerytowaną nauczycielką mieszkającą w Janowie Podlaskim, autorką zbioru poezji dziecięcej  „W kraju czerwonych jarzębin”, wydanego przez siedleckie wydawnictwo Unitas. Na spotkanie przybyła grupa sześciolatków z Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Panią Aliną Sosik. Pani Marianna gościła w naszej bibliotece po raz drugi. Poprzednio w 2009 roku na spotkaniu z młodzieżą z Liceum Katolickiego opowiadała o swej „dorosłej” twórczości.

2017-06-14

Pisarka, kulturoznawczyni, tłumaczka literatury szwedzkiej. Przybliża nam szwedzką kulturę, mentalność Szwedów, uwarunkowaniach różnych zjawisk mających miejsce w Szwecji. Także jako osoba posiadająca dystans  do Polski i Polaków, wynikający z zamieszkania od wielu lat poza granicami oraz śledzenia polskiej rzeczywistości, może porównać współczesność Polski i Szwecji w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Chociażby problem czytelnictwa w Polsce i Szwecji poruszany w książce „Szwecja czyta. Polska czyta”, w której Katarzyna Tubylewicz z Agatą Diduszko - Zyglewską porównują czytanie Polaków i Szwedów, wyjaśniają uwarunkowania czytelnictwa, polityki wydawniczej, zapotrzebowania na literaturę i jej znaczenie dla naszych społeczeństw.

2017-06-12

Tej wiosny Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej rozpoczął pomyślnie cykl konkursów skierowanych do młodych fotografów – dokumentalistów.

Organizatorom przyświecał cel zaszczepienia wśród młodzieży wrażliwości na zmiany i historię otaczającego nas świata. Równie ważne było stworzenie młodym artystom możliwości wypróbowania i zaprezentowania swoich umiejętności. Działaliśmy również dla dobra naszej instytucji, a co za tym idzie lokalnej społeczności. Naszym zamiarem było pozyskanie nowych zbiorów ikonograficznych, które bez wątpienia posłużą przyszłym pokoleniom.

2017-06-12

Wszyscy, którzy pojawili się  31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na spotkaniu z dr Grzegorzem Jackiem Pelicą, autorem książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko – lubelskiej”, z pewnością spędzili interesujące popołudnie w bibliotece.

2017-06-08

Noc Bibliotek zorganizowana przez Dział udostępniania MBP w Białej podlaskiej w tym roku poświęcona była Błogosławionemu Honoratowi Koźmińskiemu, pochodzącemu z Białej Podlaskiej. Wykład „ Niepokornie pokorny” wzbogacony o bardzo interesującą prezentację poprowadził również pochodzący z Białej o. Grzegorz Filipiuk, który jest Sekretarzem Prowincjalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, pełni też funkcję dyrektora Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów oraz Biblioteki Prowincjalnej w Zakroczymiu.