2010-01-19

Kluczem do wygranej w konkursie jest opisanie marzenia o swojej bibliotece – czego w niej szukacie, co chcielibyście znaleźć.

2010-01-14

Okładka książkiMiejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej wydała książkę „Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r." autorstwa Jerzego Flisińskiego. Jest to I tom monografii „Dzieje Białej Podlaskiej" opracowywanej przez zespół badawczy powołany z inicjatywy MBP. Cezura czasowa tego tomu obejmuje okres od pradziejów do 1795 r. Przedstawiono w nim dzieje miasta w oparciu o analizę zachowanych źródeł rękopiśmiennych, drukowanych, kartograficznych, sfragistycznych, literaturę przedmiotu oraz omówienie źródeł archeologicznych.

2010-01-13

Z ogromną satysfakcją informujemy mieszkańców miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego, że po kilkumiesięcznym okresie wdrożeniowo-testowym ruszyła Bialska Biblioteka Cyfrowa.

2010-01-04
Idea Dyskusyjnych Klubów Książki

Pomysł organizowania spotkań dyskusyjnych przy bibliotekach publicznych wyszedł w 2007 roku, z inicjatywy Instytutu Książki. Ta instytucja wspiera go finansowo i merytorycznie. Na początku 2010 roku w Polsce było zarejestrowanych 637 Dyskusyjnych Klubów Książki. W Białej Podlaskiej pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu 2007 roku. Omówiono na nim „Traktat o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego. Był to bardzo ambitny początek, ale chyba do dziś poziom został utrzymany. Co nie znaczy, że DKK jest elitarny. Wręcz przeciwnie - jesteśmy otwarci na nowych członków z różnych środowisk.

2010-01-04

 Na koniec roku mamy dla naszych czytelników niespodziankę. Przygotowaliśmy specjalny kalendarz, będący efektem naszej rocznej pracy nad programem „Biblioexpress - przystanki językowe w podróżach książkowych" zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.