Bialski Oddział SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Oddziału Biała Podlaska

Emilia Tranda-Andrusiuk - przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53
sbpbialapodlaska@onet.eu

Stanisław Wrzosek - wiceprzewodniczący
Miejska Biblioteka Publiczna
Pracownia Digitalizacji Zbiorów
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 a
tel. 083 341-60-14

Monika Nowak - sekretarz
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

Marzena Kretowicz - skarbnik
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Wiedzy o Regionie
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 a
tel. 83 343-61-11

Małgorzata Flis - członek
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Udostępniania Zbiorów
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12a
tel. 83 341-60-12

Krystyna Orluk - członek
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny i Czytelnia
21-500 Biała Podlaska ul. Kolejowa 8
tel. 83 342-06-16

Edyta Kulawiec - członek
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
21-500 Biała Podlaska ul. Kolejowa 8
tel. 83 342-06-16

KOMISJA REWIZYJNA:

Zofia Kuzawińska - przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 a
tel. 83 341 64 48

Maria Denko - członek
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny i Czytelnia
21-500 Biała Podlaska ul. Kolejowa 8
tel. (83) 342-06-16

Mariola Szupiluk - członek
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ:

1. Koło w Radzyniu Podlaskim

Waldemar Korulczyk
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia Turów
21-302 Kąkolewnica Wschodnia
tel. 83 372-21-12

2. Koło w Białej Podlaskiej

Emilia Tranda-Andrusiuk
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

Statut SBP