Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie wiedzy
Kraszewski – jak Go dzisiaj odnaleźć

Regulamin konkursu.


Imię:
Nazwisko:
Wiek: lat
Miejscowość:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Nr tel.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 2014r. poz. 1182 i akceptuję treść regulaminu.2.1a