Dwudziesty tom rocznika „Nadbużańskie Sławatycze”

2021-02-15

Wśród nabytków Działu Wiedzy o Regionie z 2020 r. znajduje się rocznik „Nadbużańskie Sławatycze”. Jest to już dwudziesty tom czasopisma wydawanego w gminie Sławatycze. Początki publikacji sięgają 2000 r., kiedy to grupa regionalistów, związana ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Sławatycze, wpadła na pomysł popularyzacji historii i kultury ziemi sławatyckiej w formie pisanej. I chociaż często się zdarza, że entuzjazmu do wydawania rocznika, w tak stosunkowo niewielkim środowisku,  wystarczy najwyżej na kilka lat, w tym wypadku tak się nie stało. Jest to jedyny tego rodzaju popularnonaukowy periodyk na obszarze południowego Podlasia, który funkcjonuje tyle lat.

Redakcja rocznika nadal zamierza pracować nad publikacją i popularyzować wiedzę o ziemi sławatyckiej. Od pierwszego tomu mocno i bezpośrednio zaangażowany w  pracę redakcji jest Bolesław Szulej – dyrektor GOK w Sławatyczach, pełniący funkcję sekretarza.

„Nadbużańskie Sławatycze” przyczyniły się do ożywienia lokalnych autorów, pobudzenia do pisania osób, które nigdy się tym nie zajmowały  oraz przyciągnięcia  osób wywodzących  się z ziemi sławatyckiej.  W tomach rocznika zamieszczono wiele artykułów i wspomnień takich osób.

Co możemy znaleźć w tym jubileuszowym  roczniku? Atrakcją tomu jest bez wątpienia zamieszczenie skanu dokumentu lokacyjnego Sławatycz z 1520 r. z podpisem króla Zygmunta I Starego. Oryginał dokumentu w j.rosyjskim odnalazł  prof. Feliks Kiryk, pracujący od lat nad inwentaryzacją archiwalnych rękopisów Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Dokument został opublikowany prawie równo 500 lat po jego podpisaniu. 

Cennym dla badaczy historii regionu jest  opracowanie prof. Krzysztofa Pietkiewicza o zagadkowej transakcji sprzedaży i odkupienia dóbr  Sławatycze w  okresie   rządów  Bohowitynowiczów,  które powstało w oparciu o źródła z końca 16 w.  

Karol Skibiński,  głównie na podstawie dokumentów Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz opracowań,  napisał  dwa artykuły: o pomocy socjalnej Żydom w Sławatyczach w latach 1940–1942 oraz o zagładzie Żydów w 1942 roku –  z podaniem liczb, dat i faktów.

Zbigniew i  Inga Żurek, po przeprowadzonych poszukiwaniach genealogicznych, na podstawie aktów archiwalnych oraz dokumentów odtworzyli historię rodziny Lipków z Tucznej i Huszczy, a w drugim artykule opisali kilka dokumentów archiwalnych związanych ze  Sławatyczami z 17 i 18 w.

Ciekawostką  w roczniku są także fragmenty przewodnika napisanego i wydanego przez Wacława Świątkowskiego „Podlasie. Piąta wycieczka po kraju”. Autor tej książeczki w 1909 r. odbył wycieczkę rowerową po terenach nadbużańskich  i opisał miasteczka i wsie, m.in. także Sławatycze.

Julia Skibińska napisała tekst o historii organów  w kościele parafialnym w Sławatyczach. Artykuł powstał  przy okazji badań prowadzonych do pracy dyplomowej na seminarium z Instrumentologii w Instytucie Muzykologii Wydziału Teologii KUL.

Maria Wit opisała kościół parafialny p w. Matki Boskiej Różańcowej z okazji obchodów stulecia powstania. Kościół był  budowany od 1913 r., a w 1919 r. został wyświęcony.

W końcowej części czasopisma znajdziemy kalendarium najważniejszych wydarzeń kulturalno-społecznych,  kronikę Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kronikę fotograficzną z 2019 r.

Zapraszamy wszystkich do Działu Wiedzy o Regionie po najnowszy jubileuszowy rocznik „Nadbużańskich Sławatycz” oraz  tomy wydane w ciągu 20  lat.

Wszystkie tomy dostępne są także online w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej.
Link do czasopisma  :   Nadbużańskie Sławatycze

 

Opublikowane przez: Administrator