DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

2019-01-08

Niezwykle burzliwa dyskusja miała miejsce podczas styczniowego spotkania DKK. Rozmowa dotyczyła twórczości Roberta Rienta. „Duchy Jeremiego”, „Chodziło o miłość” „Przebłysk” to tytuły książek R. Rienta, o które spierali się uczestnicy spotkania. Część dyskutujących oceniła te pozycje, jako słabe warsztatowo, bez pomysłu, właściwie to nie wiadomo, o co chodzi autorowi, który jest z zawodu coachem i w swej prozie próbuje manipulować czytelnikiem, zwłaszcza jego uczuciami. Inni przeczytali te książki z przyjemnością, odnajdując sens i treść przekazu autora, który czasem próbuje rozliczać przeszłość swoją i najbliższej rodziny, trudne relacje z dziadkiem, czasem opisuje problem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych a czasem podróż, w którą udał się w poszukiwaniu czegoś, czego brakowało mu w codziennym  życiu. Czy autor odnalazł to, czego szukał? Na następne spotkanie zapraszamy 4 lutego na godzinę 16.30 na którym porozmawiamy o twórczości Williama  Faulknera.

.

Opublikowane przez: Administrator