Dział udostępniania zbiorów

Początek obecnym zbiorom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej dał księgozbiór założonej w 1938 r. i reaktywowanej w 1944 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zbiory Powiatowej Centrali Bibliotek Ruchomych która miała swoją siedzibę na terenie miasta. W 1947 r. PCBR zmieniła nazwę na Powiatowa Biblioteka Publiczna. W październiku 1954 r. nastąpiło połączenie obu placówek pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Od tej chwili połączone księgozbiory systematycznie wzbogacane nowymi zakupami służyły mieszkańcom miasta i powiatu. Nieliczne już książki ze znakami własnościowymi świadczącymi o przynależności do dawnych bibliotek znajdują się do dzisiaj w zbiorach wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Księgozbiór i katalogi

Zbiory wypożyczalni liczą  ok. 80 tys. książek. Jest to księgozbiór o charakterze ogólnym. Gromadzony i udostępniany księgozbiór reprezentuje wszystkie dziedziny wiedzy.

Analiza wieku i zajęcia użytkowników wypożyczalni spowodowała prowadzenie określonej polityki gromadzenia zbiorów. Kierując się konkretnymi potrzebami zdecydowanie rozbudowano działy literatury popularnonaukowej, w tym zwłaszcza dział z zakresu nauk humanistycznych - nauki o literaturze, językoznawstwa, historii oraz nauk społecznych - socjologii, polityki, ekonomii, prawa. Oferowany czytelnikom księgozbiór służy nauce i uzupełnianiu wiedzy uczniom wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz studentom korzystającym z podręczników akademickich zwłaszcza kierunków uniwersyteckich.

Wypożyczalnia dla dorosłych służy czytelnikom także dużym zbiorem literatury pięknej w języku polskim, klasyki, lektur szkolnych oraz literatury popularnej.

Udostępnianie

Zbiory Wypożyczalni służą uczniom wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, studentom a także wszystkim miłośnikom literatury pięknej. Zamówienia na książki realizowane są w wypożyczalni natychmiast, czytelnik wypożycza książkę na okres 30 dni z możliwością przedłużenia tego terminu. Użytkownicy wypożyczalni nie mają wolnego dostępu do półek, z wyjątkiem wydzielonej partii literatury popularnej, wypożyczanej szczególnie często.
Wdrożenie w 2007 zintegrowanego systemu obsługi Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej umożliwia też zdalne korzystanie z katalogu (katalog on-line SOWA), sprawdzanie stanu własnego konta czytelniczego, zamawianie i rezerwowanie książek.