FANTASTYCZNE ROZPOCZĘCIE WAKACJI

2018-07-04

MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ udało się z całą pewnością w nietuzinkowy sposób podkreślić wy­jątkowość wakacyjnych dni. Biblioteka zaingurowała wakacje 30 czerwca Fantastycznym początkiem. Pierwszym prelegentem był Paweł Iwaniuk, który przygotował  bardzo interesujący wykład pt. „Fantastyka w kulturze”, w którym przedstawił, licznie przy­byłym, ujęcie historyczne motywów fantastycznych pojawiających się w litera­turze i sztuce. Dużo dowiedzieliśmy się o filmach z elementami fantastyki, poznali­śmy tajemnicę popularności tego nurtu w różnych dziedzinach literatury i sztuki.

Anna Salwin drugim wykładem porwała nas w świat sztuki. W przepiękny spo­sób przedstawiła portretowanie kobiet, głównie, w malarstwie i grach video, zwracając przy tym uwagę na traktowanie często ciała kobiecego, jako chwytu marketingowego i epatowanie w tym celu niepotrzebną nagością. Na prośbę zgromadzonych A. Salwin omówiła swoje prace zaprezentowane na wystawie mieszczącej się w holu MBP. Poznaliśmy techniki tworzenia prac oraz interesu­jące i czasami zabawne okoliczności i ich powstawania.

Mariusz Kiesiński ostatnim wykładem przeniósł nas w świat szeptuch, uroków, czarów. Dowiedzieliśmy się, że Podlasie jest pełne mitów i przesądów w niektórych miejscach regionu funkcjonujących do dziś. Po prelekcji rozgorzała dyskusja, ponieważ wiele zgromadzonych na sali gości zetknęło się z omawia­nym zagadnieniem osobiście.

Wakacje to przede wszystkim zabawa, odpoczynek, integracja z przyjaciółmi. Miejska Biblioteka zapewniła pilnym słuchaczom wykładów wesołą zabawę
w kalambury, która polegała na „wyrysowaniu” wylosowanych haseł z zakresu fantastyki, na specjalnie do tego celu zakupionej tablicy. Dodat­kowym, wakacyjnym akcentem dla wytrwałych odbiorców wieczornej imprezy, była aromatyczna pizza, zaserwowana w ramach poczęstunku.

Fantastyczny początek wakacji był wydarzeniem będącym elementem składo­wym X Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego: „Mocny wątek historyczny
z dawką fantastyki”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.