Konferencja naukowa "Podlasia drogi do niepodległości 1914-1989"

2018-01-15

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Podlasia drogi do niepodległości 1914-1989, która odbędzie się 8 listopada 2018 roku (czwartek) w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 a.

Celem konferencji jest uczczenie przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to jednocześnie okazja do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów oraz prezentacji wyników badań dotyczących dochodzenia Podlasia do niepodległości od wybuchu I wojny światowej do upadku komunizmu w Polsce.

Tematyka konferencji
Rozważania obejmować będą trzy główne obszary tematyczne:

 1. I wojna światowa 1914-1918 i wojna polsko-sowiecka 1919-1920 na Podlasiu

 • Sytuacja społeczno-polityczna na Podlasiu przed 1914 rokiem
 • Przejmowanie władzy w listopadzie 1918 roku oraz tworzenie się polskich władz cywilnych i wojskowych w regionie
 • Sytuacja społeczna i gospodarcza na Podlasiu po odzyskaniu niepodległości
 • Wojna polsko-sowiecka 1919-1920

 2. Podlasie podczas II wojny światowej 1939-1945

 • Przygotowania wojenne Podlasia w latach 1935-1939
 • Przebieg działań wojennych w regionie podczas kampanii polskiej 1939 roku
 • Okupacja niemiecka Podlasia w latach 1939-1944
 • Wkroczenie Armii Czerwonej i organizowanie „władzy ludowej” w terenie (1944-1945)

3. Podlasia drogi do niepodległości w latach 1945-1989

 • Podziemie niepodległościowe na Podlasiu 1945-1953
 • Sytuacja polityczno-gospodarcza Podlasia w okresie PRL
 • Stan wojenny na Podlasiu
 • Od komunizmu do demokracji – lata przełomu 1989-1991

Pozostajemy otwarci również na propozycje wystąpień wykraczających poza wyżej wymienione obszary badawcze, jednakże związane z tematem przewodnim konferencji.

Komitet naukowy konferencji:

 • dr Paweł Borek (MBP Biała Podlaska) – przewodniczący Komitetu
 • dr hab. Eugeniusz Wilkowski (PSW Biała Podlaska)
 • dr hab. Dariusz Magier (UPH Siedlce)
 • ks. dr hab. Sławomir Bylina (WSPol)
 • dr Szczepan Kalinowski (Biała Podlaska)
 • dr Jerzy Flisiński (Biała Podlaska)
 • dr Dariusz Sikora (Biała Podlaska)
 • dr Tomasz Demidowicz (Biała Podlaska)
 • dr Krzysztof Piech (ZW AWF Biała Podlaska)
 • dr Paweł Tarkowski (ZW AWF Biała Podlaska)
 • dr Rafał Roguski (UPH Siedlce)
 • dr Barbara Stefaniuk (PSW Biała Podlaska)

Patronat honorowy konferencji:

Prezydent Miasta Białej Podlaskiej – Dariusz Stefaniuk

Komitet organizacyjny:

 • dr Paweł Borek – przewodniczący Komitetu
 • Iwona Warda – sekretariat konferencji
 • Beata Zacharuk

Kalendarium przygotowań:

 •   8 kwietnia 2018 r. – termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych dla uczestników
 •   15 grudnia 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów

Obrady prowadzone będą w formie referatów na sesji plenarnej.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, administracji, regionalistów, pracowników instytucji państwowych i samorządowych.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniają: materiały konferencyjne, wyżywienie (serwis kawowy, obiad) oraz publikację referatów w formie artykułów (po pozytywnych recenzjach) w „Roczniku Bialskopodlaskim”.

Sekretariat Konferencji:

Iwona Warda
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12 a, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 60 11
e-mail: rocznik@mbp.org.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowane przez: Administrator