Konferencja Naukowa "Podlasia drogi do niepodległości 1914-1989"

2018-11-20

8 listopada w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej miała miejsce Konferencja Naukowa Podlasia drogi do niepodległości 1914-1989. Celem konferencji było uczczenie przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednocześnie była to okazja do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników badań dotyczących dochodzenia Podlasia do niepodległości od wybuchu I wojny światowej do upadku komunizmu w Polsce.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor MBP dr Paweł Borek. Konferencję otworzył wykład dr. hab. Dariusza Magiera z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, na temat: „Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dóbr ziemskich Radzyń, „kilka uwag na czasie”. Kolejny prelegent, Robert Soldat z UW, wprowadził słuchaczy w problematykę Unitów Podlaskich, którzy przez długie lata byli prześladowani przez zaborców, a ich walka o wolność wyznania była jednocześnie walką o tożsamość narodową, co dodatkowo ułatwił im ukaz tolerancyjny z 1905 r. Pozostając w retoryce religijnej, ks. dr hab. Sławomir Bylina, wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie omówił temat „Droga do „wskrzeszenia” diecezji (podlaskiej) siedleckiej w 1918 r.” Po przerwie wystąpił dr Szczepan Kalinowski z tematem „Mit Józefa Piłsudskiego w polskiej literaturze od narodzin do rozkwitu”. Przybliżył on uczestnikom postać Naczelnika państwa i to, jak był postrzegany przez różne środowiska.Problematykę życia na Podlasiu w czasie II wojny światowej poruszył dr Dariusz Sikora, nauczyciel z SP nr 3, tematem „Grabież płodów rolnych w powiecie bialskim w okresie okupacji hitlerowskiej”. Zagadnieniem zamykającym konferencję był temat „Generał Ludwik Bittner „Halka” (1892 – 1960). Od służby w Legionach Polskich do dowództwa 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, które omówił dr Paweł Borek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pośród zainteresowanych odzyskaniem niepodległości była między innymi młodzież z I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

 

Opublikowane przez: Administrator