Książki dostępne dla wszystkich!

2021-02-18

25 książek w formacie Daisy dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku trafiło do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży „Barwna”. Jak pokazują badania zaledwie od 1 do 3% drukowanych książek jest wydawanych także w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Format Daisy (Digital Accessible Information System) to nowy standard cyfrowych książek multimedialnych. Dostosowany jest to osób słabowidzących tak, aby każdy mógł cieszyć się lekturą. Dziękujemy Fundacji Edukacji Nowoczesnej za przekazanie audiobooków.

Podstawowymi założeniami standardu DAISY są: łatwa nawigacja w treści książki między stronami, rozdziałami i akapitami, możliwość wyszukiwania tekstu w książce, jednoczesna prezentacja tekstu, ilustracji i nagrania lektora,  możliwość umieszczania w książce zakładek i własnych notatek, dostosowanie sposobu prezentacji treści książki do potrzeb czytelnika (kontrast, rozmiar tekstu i prędkość odtwarzania nagrania lektora).