Nowości regionalne

2019-02-01

Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej zaprasza do zapoznania się z nowościami wydawniczymi, polecanymi wszystkim miłośnikom regionu, historii i dobrej książki.

Maciej Szupiluk: Bug&Bóg, Miejska Biblioteka Publiczna, Biała Podlaska 2019

Trzeci tomik wierszy Macieja Szupiluka to zbiorek krótkich, czasami kilkuwersowych utworów, poetycka podróż nadbużańskimi ścieżkami, po których autor prowadzi czytelnika na swój sposób. Ukazuje piękno regionu z jego niepowtarzalnymi, ginącymi już obyczajami, dziewiczą przyrodą i zagadkową rzeką. Bug jest tu jak człowiek, czasami łagodny, innym razem groźny i zagadkowy. Jak wskazuje nazwa tomiku, autor odnosi się w wierszach również do relacji z Bogiem. Stwórca widzialny oczami bialskiego poety z jednej strony jest dobry i miłosierny, a z drugiej potrafi pogrozić palcem, pokazać: „…kciuk do dołu do góry i znów do dołu huśtawka nastrojów…”.

Anna Adamiuk: Sitnik wieś (nie) zwyczajna, wyd. Anna Adamiuk, Radzyń Podlaski 2018

Książka o zwykłej – niezwykłej wsi, jakich wiele w naszym regionie. Sitnik to niewielka wieś w gminie Biała Podlaska. Autorka prowadzi czytelnika po krainie, z którą związane jest całe jej życie, udowadniając, że z pozoru zwyczajna miejscowość kryje w sobie ciekawą historię. Sięgając do licznych archiwów, materiałów parafialnych, a także zbiorów prywatnych osób, wydobywa na światło dzienne nieznany obraz Sitnika i żyjących tu ludzi. Przytacza najdawniejsze wzmianki historyczne o tej miejscowości, poprzez późniejsze dzieje, aż do współczesności. Najobszerniejszy materiał dotyczy okresu II wojny światowej i lat powojennych, ilustrowany licznymi fotografiami.

Andrzej Chojnacki, Ilona Nestorowicz, Artur Ziontek: „Całujcie mię wszyscy w…”, Archiwum Kultury Podlasia. Stowarzyszenie, Kosów Lacki 2018

Bohaterem publikacji jest  Stefan Kosiński, szlachcic urodzony w 1790 r. w Jabłonnie Lackiej, niewielkiej podlaskiej wsi, gdzie jego rodzice mieli majątek ziemski. O nim samym wiadomo, że gospodarował w majątku Kutaski (obecnie Kutyski, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski), ale był też dzierżawcą dóbr w Ossówce i Husince, w powiecie bialskim. Autorzy przybliżają słuchaczom nietuzinkową osobę szlachcica, który był brzuchomówcą. Swój talent wykorzystywał na różne sposoby i umiał wybrnąć z każdej zawikłanej sytuacji. Anegdotki o nim krążyły początkowo po Podlasiu i Lubelszczyźnie, ale szybko przekroczyły ich granice wdzierając się na salony stołeczne, wielkopolskie a nawet brytyjskie, kanadyjskie i brazylijskie. Książka imponuje drobiazgowością badań, bogactwem i różnorodnością bazy materiałowej.

Tadeusz Doroszuk: „Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1944”, Lublin – Wisznice 2018

Publikacja prezentuje lokalne dzieje na tle wielkiej historii. Opowiada o ludziach, którzy żyli, walczyli i ginęli na tym terenie, a także o wydarzeniach rozgrywających się w miejscach znanych wszystkim mieszkańcom okolic. Autor przytoczył bogaty materiał rzeczowy o Armii Krajowej, Kadrze Polski Niepodległej, Batalionach Chłopskich i ruchu ludowym. Rozgrywające się na terenie gminy Wisznice wydarzenia zostały przedstawione w oparciu o relacje miejscowych działaczy i uczestników opisanych zdarzeń. Na przykładzie losów lokalnych bohaterów przedstawiono przeżycia wojenne wspólne dla ludności całego kraju. Autor, Tadeusz Doroszuk, to historyk i dokumentalista, twórca lubelskiej szkoły dokumentu historycznego, w latach 2008 – 2016 odpowiedzialny za kształt programowy TVP Historia.

Artur Rogalski, Artur Ziontek: „Podlaskie drogi do niepodległości”, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Kosów Lacki 2018

Książka wydana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zawiera historyczne refleksje wielu autorów, znanych także w Radzyniu badaczy, zebrane w takie działy jak: tytułowe „Podlaskie drogi do Niepodległości”, „Rody – ludzie – tradycje domowe”, „Duchowość i kultura” oraz „Tradycje ideowe i militarne”.  Całość poprzedzają słowa wstępne bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, wicemarszałka Senatu RP Marii Koc i senatora RP Waldemara Kraski.

„Odsłonięcie tablicy Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”, Społeczny Komitet „Rodło”, Biała Podlaska 2018

Album z fotografiami upamiętniającymi uroczystość odsłonięcia tablicy „Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła”, która miała miejsce 3 września 2018 roku w Białej Podlaskiej. Pod niektórymi zdjęciami widnieją patriotyczne wiersze, napisane przez uczniów bialskich szkół.

„Żydzi wschodniej Polski. Seria VI – Żydzi Białostoccy: od początków do 1939 roku”, red. Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2018

Książka łączy w sobie walory opracowania naukowego z elementami świadectw pisanych na temat dziejów Żydów na Podlasiu. Dzięki temu z publikacji wyłania się wielonurtowy obraz pamięci kulturowej odnoszącej się do społeczności żydowskiej na północnym wschodzie Polski. Artykuły podejmujące szczegółowe zagadnienia z dziejów społeczności żydowskiej dostarczają interesujących, czasem mało znanych faktów z przeszłości regionu.

„Międzyrzec Podlaski – do zobaczenia…- see you soon…”, red. Małgorzata Nikolska, Miejska Biblioteka Publiczna, Miedzyrzec Podlaski 2018

Pięknie wydany album - przewodnik po Międzyrzecu Podlaskim i okolicach. Ukazuje miejsca, które warto zobaczyć: zabytki, nieprzeciętną przyrodę ziemi międzyrzeckiej, miejsca do rekreacji i uprawiania sportów, placówki kulturalne z ich szeroką ofertą. Publikacja przybliża też sylwetki znanych międzyrzeczan, jak Elżbieta Dzikowska, Mieczysław Kalenik, Sława Przybylska, Andrzej Kopiczyński i Henryk Burzec. W bogato ilustrowanym zdjęciami przewodniku nie zabrakło informacji na temat bazy gastronomiczno-hotelarskiej. Wydanie dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim.

Andrzej Kotyła: „Jedynka – szkoła z tradycjami”, Radzyń Podlaski 2018

Publikacja to rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, wydana z okazji setnej rocznicy istnienia placówki. Książka jest przeglądem tego, co działo się jeszcze w czasach rozbiorowych, w okresie międzywojennym, czasach II wojny światowej, PRL i czasach transformacji. Ukazani są przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli szkołę: nauczyciele, uczniowie, rodzice, dobroczyńcy, od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy.

„Prezentacje…34 lata później”, Antologia Tekstów członków Bialskiego Klubu Literackiego „Maksyma”, Biała Podlaska 2018

Bialski Klub Literacki Maksyma działa od 1984 r. Obecny tomik to czwarta antologia twórczości jego członków. Znalazły się w niej utwory poetyckie i prozatorskie dwunastu autorów: Magdaleny Wójcik, Jakuba Piesty, Jacka Daniluka, Renaty Marczuk, Patrycji Rytel, Arkadiusza Mateńko, Łukasza Trzebińskiego, Andrzeja Wilbika, Grzegorza Szupiluka, Zofii Zalewskiej, Ireneusza Wagnera i Macieja Szupiluka.

Jerzy Woźniak: Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej „Podlasianka” w Radzyniu Podlaskim, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Radzyń Podlaski 2017

W opracowaniu przedstawiono rozwój branży owocowo-warzywnej w Radzyniu i okolicach, na podstawie działalności Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Podlasianka”. Założona została w 1957 r. i działała do 1994 r. Pomimo, że nie istnieje już od wielu lat, lokalni działacze uznali, iż z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia założenia spółdzielni warto przypomnieć dzieje tej jednostki oraz ludzi, którzy na długi czas związali z nią swe losy.   

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, tom II, red. Józef Piłatowicz, Katarzyna Maksymiuk, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH, Siedlce 2018

Kolejny tom prezentujący biogramy wybitnych osób, urodzonych na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu, a także tych, które urodziły się gdzie indziej, ale pracowały i działały na tym obszarze. Słownik ukazuje różnorodność społeczeństwa wymienionych regionów. To dzięki autorom wywodzącym się z różnych ośrodków naukowych i środowisk.

Krzyże i kapliczki gminy Międzyrzec Podlaski, red. ks. Michał Wawerski, Magdalena Chodzińska, Elżbieta Baj, Gminna Biblioteka Publiczna, Wysokie 2018

Przydrożne krzyże i kapliczki są nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Książka pozwala prześledzić zjawiska dotyczące fundacji krzyży i kapliczek na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Na jej obszarze wzniesiono ogromną ilość tych obiektów sakralnych. Do czasów współczesnych zachowała się niewielka ich część, choć systematycznie wznoszone są nowe. Publikacja ma postać albumu ze zdjęciami oraz krótkim opisem danego obiektu, zawierającym podstawowe informacje o dacie powstania, fundatorach, intencji i późniejszych losach. Dane o krzyżach i kapliczkach autorzy zbierali od świadków historii. Zgromadzili informacje o możliwie jak największej liczbie krzyży i kapliczek w poszczególnych miejscowościach gminy Międzyrzec Podlaski.

Siemień. Historia, ludzie, przyroda, opr. Stanisław Jadczak, Regionalne Towarzystwo Ziemi Siemieńskiej „Partnerstwo”, Siemień 2017

Album fotografii przedstawiający dawną i dzisiejszą wieś Siemień, z jej wszystkimi urokami, atrakcjami turystycznymi, a także historią, ludźmi i ich dokonaniami. Siemień to jedna z najstarszych miejscowości powiatu parczewskiego, pięknie położona nad trzema rzekami, kompleksem stawów, otoczona lasami. Od 1867 roku jest siedzibą władz gminy. 

Alojzy Leszek Gzella: Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny, Lublin 2015

Słownik dziennikarzy, redaktorów i publicystów województwa lubelskiego, obejmujący okres od 1944 do 2014 r.  Przybliża sylwetki dziennikarzy regionalnych, znajdujących się na listach działających stowarzyszeń dziennikarskich, m.in. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Związku Zawodowego Dziennikarzy RP. Słownik ma charakter pracy autorskiej. Autor zbierał informacje m.in. z ankiet wypełnianych przez dziennikarzy, z pism, w których dziennikarze pracowali lub tylko zamieszczali swoje artykuły, z wywiadów czy relacji ukazujących się na łamach prasy, w radiu i telewizji. Niestety, leksykon nie jest pełnym wykazem ludzi pracujących w mediach naszego regionu, co przyznał sam autor we wstępie książki.  

Krystyna Pucer: 10 lat Klubu Olimpijczyka w Terespolu 2008 – 2018, Miejski Ośrodek Kultury, Terespol 2018

Publikacja ukazująca w pigułce dziesięcioletnią działalność Klubu Olimpijczyka w Terespolu, który powstał w ZSO nr 1. Zawiera mnóstwo zdjęć i krótkie opisy najważniejszych wydarzeń. Uwzględniono również listę olimpijczyków z różnych krajów, jacy gościli w Terespolu.

Cezary Hince: Piłkarskie dawne i małe kluby Białej Podlaskiej w latach 1918 – 2018, Siedlce 2018

Sportowe losy Białej Podlaskiej na przestrzeni prawie stu lat, ukazane poprzez pryzmat dawnych i małych klubów, które uczestniczyły w rozgrywkach piłkarskich na poziomie seniorskim. Pierwszym klubem sportowym, utworzonym w mieście nad Krzną był Wojskowy Klub Sportowy przy 34 Pułku Piechoty. Lata powojenne naznaczone były krótkimi, ale istotnymi, losami piłkarzy i działaczy Lotu, Podlasianki i Wojskowego Klubu Sportowego 47 Pułku Piechoty oraz kół sportowych Unii, Spójni i Sparty. Książka w interesujący sposób przybliża historię bialskich klubów, przez co mecze, piłkarze i ludzie w niej opisani, nie ulegną zapomnieniu wśród sympatyków bialskiej piłki.

Lubelskie – jesteśmy częścią Europy, red. Ewa Kowalczyk – Chodyra, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2018

Katalog projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Ukazuje najciekawsze obiekty, jakie zostały zrealizowane w różnych miejscowościach i gminach województwa lubelskiego.

Rocznik Międzyrzecki Tom XLVII – XLVIII, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 2018

Kolejny podwójny tom Rocznika Międzyrzeckiego. Wydany w okresie jubileuszu 50-lecia TPN oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Krwawych Dni Międzyrzeca. Taka właśnie tematyka,  rocznicowo – niepodległościowa, dominuje w tym tomie Rocznika. Z artykułu Ryszarda Turyka dowiemy się o działalności międzyrzeckiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 2008 – 2018. Jarosław Frąckiewicz pisze o żołnierza z „oddziału Zowczaka”. Z materiału Józefa Geresza dowiemy się o napaści Niemców na Międzyrzec w listopadzie 1918, która przeszła do historii jako krwawe dni. O wydarzeniach tych pisze też Szczepan Kalinowski. Autor ten ponadto podaje ciekawe informacje o Legionach Polskich na Podlasiu, wojnie z Rosją Sowiecką i walkach o utrzymanie linii Bugu. Obszerny artykuł Czesława Miazgi przedstawia genezę plemienia Jaćwingów, od czasu pojawienia się na kartach historii, po kres ich samodzielnego bytu, aż do momentu zniknięcia z map Polski. Ponadto w wydaniu tym znajdziemy wiele innych ciekawych tematów, biogramy zasłużonych dla TPN, relacje z ważnych wydarzeń kulturalnych i wspomnienia o ludziach, którzy odeszli w ostatnim czasie, m.in. o Mieczysławie Kaleniku, odtwórcy roli Zbyszka z Bogdańca, który zawsze o sobie mówił, że jest „chłopak z Międzyrzeca”.

Robert Rogalski: Siedlce – okupacja – teatr. Wspomnienia z lat 1920 – 2018, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kosów Lacki 2018

Poruszające wspomnienia z dzieciństwa i młodości Roberta Rogalskiego, polskiego aktora filmowego i teatralnego, urodzonego w Siedlcach 15 grudnia 1920 r. W młodości żołnierz AK, więzień komunistycznych oprawców, szare czasy Polski ludowej zamienił w wielobarwny świat teatru. Pomimo zaawansowanego wieku cały czas angażowany jest przez polskich reżyserów do filmów poruszających ważne kwestie społeczno – historyczne. Oglądać go można m.in. w „Pokłosiu”, „Wołyniu” i „Mieście ‘44”, a wkrótce będzie można zobaczyć w filmie o Janie Nowaku Jeziorańskim. Sylwetkę Roberta Rogalskiego przybliża rozmowa z Andrzejem Chojnackim, przeprowadzona zamiast wstępu.   

Józef  Ignacy Kraszewski w zwierciadle współczesności: 2012 – 2017, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018

Książka to efekt Projektu Wydawniczego serii „Przełomy/Pogranicza”. Materiał oparto na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród badaczy i miłośników twórczości Kraszewskiego na temat jego miejsca we współczesnej kulturze. Na pytania odpowiadali badacze literatury, studenci, doktoranci, bibliotekarze oraz „inni” badacze ze środowisk uniwersyteckich.

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Między VIII a IX Zjazdem Wychowanków i Absolwentów, red. Ireneusz Maj, Anna Makarewicz-Maj, Małgorzata Tokarska, Biała Podlaska 2018

Publikacja została przygotowana z okazji IX Zjazdu Absolwentów i jest owocem pracy zespołu nauczycieli, wśród których znajduje się wielu wychowanków I LO. Jest to kalendarium najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, które miały miejsce w latach 2008 – 2018. Wzbogacona spisem absolwentów i kolorowymi fotografiami.

Nadbużańskie Sławatycze R. XVIII, red. Bolesław Szulej, Gminny Ośrodek Kultury, Sławatycze 2017

Kolejny tom rocznika gminy Sławatycze. Znajdziemy w nim artykuły m.in. Pawła Sygowskiego „Holeszów, Hanna Dołhobrody – trzy unickie cerkwie Państwa Sławatyckiego”, Kazimierza Baja „Opis wsi Dołhobrody z 1919 roku”, Izabeli Sobczuk „Gry i zabawy w pamięci najstarszych mieszkańców gminy Sławatycze”, Mariana Romanowicza „Dziennik z II wojny światowej 1939 – 1945”. Ponadto sławatycka kronika kulturalna i kronika Gminnej Biblioteki Publicznej.    

Siedlce i region u progu Niepodległości, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce 2018

Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach „Siedlce i region u progu niepodległości”. Ukazuje dokumenty i zdjęcia charakteryzujące odradzanie się polskiej państwowości w latach 1917-1920.

Wojciech Stanisław Kobylarz: Koło Łowieckie nr 79 Knieja w Radzyniu Podlaskim 1948-2018, Radzyń Podlaski 2018

Monografia wydana z okazji 70. rocznicy istnienia i działalności Koła Łowieckiego nr 79 „Knieja” z siedzibą w Radzyniu Podlaskim. Opowiada o gospodarce łowieckiej na ziemi radzyńskiej zaczynając od czasów dwudziestolecia międzywojennego, aż po dzień dzisiejszy. Ukazuje działaczy tytułowego Koła Łowieckiego „Knieja” i ich dorobek.

„25 lat Gminy Terespol 1992 – 2017”, red. Stanisław Jadczak, Danuta Wowczeniuk, Krzysztof Iwaniuk, wyd. Oficyna Wydawnicza Dziennikarzy „Express Press”, Lublin 2017  

Publikacja podsumowująca pracę samorządu gminy Terespol w ciągu ostatnich 25 lat. Przedstawia radnych kolejnych kadencji od 1990 do 2018 r., pracowników Urzędu Gminy, sołtysów wsi, szefów gminnych spółek, a także honorowych obywateli gminy i osoby zasłużone. Sporo można dowiedzieć się o rozwoju gospodarki w gminie, infrastrukturze społecznej i oświatowej, instytucjach kulturalnych i sportowych. Obecne władze samorządowe wspominają również o perspektywach rozwoju gminy Terespol.  

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator