Nowości regionalne (5)

2017-09-27

Wszystkim miłośnikom historii,  kultury i literatury  Podlasia polecamy wydawnictwa regionalne, które zagościły niedawno na półkach Działu Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Rocznik Bialskopodlaski. T. 24 / [red. tomu Jerzy Flisiński]. - Biała Podlaska : Miejska Biblioteka Publiczna, 2016. - 471 s.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej wydała 24  tom czasopisma
naukowego  „Rocznik Bialskopodlaski”.   W kilku stałych działach opublikowano zróżnicowane tematycznie i chronologicznie materiały dotyczące przede wszystkim południowego Podlasia.

W dziale „Artykuły i Rozprawy” znalazły się m.in. artykuły: Marcina  Mironowicza o drukarniach na rzecz szkół brackich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Jacka Antoniego Szpaka o klasztorze paulinów w Leśnej w latach 1726-1864, Daniela Sawickiego na temat śpiewu cerkiewnego na południowym Podlasiu w XVIII-XIX w., Doroty Mączki o kulturze popularnej w Siedlcach w okresie międzywojennym, czy też Krzysztofa i Ewy Piech na temat gier i zabaw starszego pokolenia Rokitna i okolic. W dziale „Studia i Materiały” znalazła się trzecia  część słownika osób z kręgu „bialskich” Radziwiłłów autorstwa Jerzego Flisińskiego,  informacja o zaginionym inwentarzu Księstwa Słuckiego z 1600 r. Anity Klechty. Tomasz Demidowicz scharakteryzował projekt ustawy dla Instytutów Edukacyjnych w Królestwie Polskim. Zamieszczono też informacje:  Pawła Tarkowskiego o ludowych wierzeniach i praktykach zdrowotnych końca XIX wieku w świetle prac międzyrzeckiego lekarza Baltazara Wysokińskiego, Marcina Juliusza Gomółki na temat Łukowskiego Komitety Samoobrony Narodowej po odzyskaniu niepodległości, ks. Sławomira Byliny o Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej w latach 1945-1992, Szczepana Kalinowskiego o pomnikach niepodległości w powiecie bialskim, Edwarda Kryńskiego o „Zenonie” Stefanie Wyrzykowskim. Całość rocznika uzupełniają sprawozdania dot. wystaw i imprez oraz recenzje.

Bieżeństwo 1915 : zapomniani uchodźcy / Aneta Prymaka-Oniszk. - Wołowiec : Czarne, 2016. - 365, [3] s.

Bieżeństwo – tak określa się uchodźstwo z terenów zajmowanych przez niemiecką armię podczas I wojny światowej w 1915 roku. Armia rosyjska przyjęła taktykę spalonej ziemi: z pozostawianych terenów wyganiała ludność, a majątek przejmowała lub niszczyła. Bieżeństwo dotknęło głównie chłopów z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. Najliczniej – z guberni grodzieńskiej (do niej należały ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego). Licznie wyjeżdżali także chłopi z guberni Królestwa Polskiego, zwłaszcza chełmskiej i lubelskiej, ale także innych po prawej stronie Wisły (siedleckiej czy łomżyńskiej).  Opustoszały głównie prawosławne oraz mieszane wyznaniowo wsie.  Autorka książki – Aneta Prymaka-Oniszk wnuczka bieżeńców z Knyszewicz w pow. sokólskim przedstawiła w formie reportażu historycznego losy rodzin spod Bielska, Gródka, Włodawy i Łomży.

Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej : opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko-lubelskiej / Grzegorz Jacek Pelica. - Lublin : Wydawnictwo Drukarnia Best Print, 2016

Książka odsłania zapomniane karty polskiego prawosławia. Celem autora było ukazanie nieznanych lub mało znanych procesów, zjawisk i niezinterpretowanych dotąd wydarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem życia rodzinnego i posługi duszpasterskiej obrządków wschodnich na ziemiach polskich. Opracowanie oparto o kwerendę archiwalną mało znanych w większości zasobów. Składa się z ośmiu rozdziałów. M.in. w pierwszym przedstawiono dzieje obrządku wschodniego na tle historii ziem polskich. W rozdziale szóstym omówiono tradycje, język i problemy religijne prawosławnych w II RP na przykładzie Lubelszczyzny, a w rozdziale siódmym zaprezentowano krótkie historie parafii prawosławnych na tym terenie. Pracę dopełniają aneksy, zawierające dane o 19-20 wiecznych konwertytach, zasiłkach, zapomogach i uposażeniu kleru prawosławnego.

Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej / Małgorzata Bijata. - Biała Podlaska : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, 2016. - 161 s.

Z okazji 95-lecia szkoły nauczycielka j. polskiego pracująca w Szkole Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej podjęła się spisania historii tej placówki, poczynając od lat 20. ubiegłego wieku, a kończąc na roku 2015. W pracy wykorzystała dokumenty archiwalne z Oddziału Lubelskiego Archiwum Państwowego w Lublinie oraz kroniki szkoły. Znaczącą część opracowania stanowią fotokopie dokumentów z początkowych lat pracy szkoły oraz fotografie uczniów, nauczycieli i wydarzeń szkolnych– od lat trzydziestych po współczesne.

Nadbużańskie Sławatycze : pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze. R. 16, [2015]. - Sławatycze: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze, [2015]. – 232 s.

W Sławatyczach ukazał się siedemnasty tom rocznika, który w znaczny sposób wzbogaca wiedzę o przeszłości gminy. Antoni Chorąży opisał odnaleziony w Archiwum Głównym Akt Dawnych dokument o allewacji dla dóbr Sławatycze z tytułu gradobicia w 1842 roku, a także tekst wspomnieniowy opisujący teren starorzecza Bugu między Liszną a Mościcami Dolnymi, w których autor mieszkał w dzieciństwie. Karol Skibiński przedstawił dylematy podziemia poakowskiego w Sławatyczach wiosną 1945 roku. Kazimiera Środka zamieściła swoje spostrzeżenia z wizyty w Mościcach Dolnych, w których spędziła jako dziecko lata okupacji niemieckiej. Tomasz Mariusz Sławiński zebrał   informacje o Sławatyczach zamieszczane w różnych mediach: internecie, starych encyklopediach, przedwojennych czasopismach ogólnopolskich i regionalnych. Historyk sztuki Paweł Sygowski poświęcił artykuł cerkwiom położonym obecnie  na Białorusi w Czersku i Charsach, należącym historycznie do tzw. „państwa sławatyckiego”. W roczniku znalazły się także przedrukowane  fragmenty artykułu Stanisława Pieczkowskiego z 1970 r. o szkolnictwie powszechnym w powiecie włodawskim. Ariel Orzełek opublikował artykuł o interpelacjach poselskich Józafata Błyskosza w sprawach ludności powiatów włodawskiego i bialskiego w okresie międzywojennym, a także tekst o Sławatyczach na łamach „Ziemi Włodawskiej” w 1923 r. Kazimierz Baj przypomniał sylwetkę malarza prof. Stanisława Baja pochodzącego z Dołhobród. Michał Zaniuk odtworzył list Heleny Szulc z Dańców z czasów powrotu rodziny z bieżeństwa. Zbigniew Żurek opublikował odpisy dokumentów dot. podziałów ziemi, sporządzanych przez swoich przodków w Sławatyczach.   Paula Skibińska zamieściła tekst o ludności żydowskiej we wspomnieniach mieszkańców nadbużańskich miejscowości. Artykuły  w roczniku zostały uzupełnione „Sławatyckim kalendarium wydarzeń i kroniką fotograficzną.

Parafia Żeszczynka / scen. Mieczysław Skalimowski i Robert Bartosik ; rys. Mieczysław Skalimowski. - Żeszczynka : Parafia Rzymskokatolicka, cop. 2017. - 31, [1] s.

W Żeszczynce gm. Sosnówka umiejscowiona jest siedziba parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, której historia sięga XVIII w.  Kościół parafialny drewniany, wybudowany został w XVIII w., pod zaborami  zamieniony na cerkiew, rekoncyliowany w 1919 r. i tegoż roku wznowiono w Żeszczynce parafię rzymskokatolicką. W tym roku w  parafianie doczekali się wydawnictwa, które przedstawia historię kościoła nietypowo, a mianowicie w formie  komiksu.  Jego autorami są: Mieczysław Skalimowski (bialski plastyk) oraz proboszcz parafii ks. Robert Bartosik.

Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 14 (2016) / [red. nacz. Dariusz Magier]. - Radzyń Podlaski : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2016. - 359 s.

W czternastym tomie rocznika opublikowano kilka regionalnych artykułów naukowych recenzowanych. M.in. Magdalena Ludera zamieściła tekst o freskach prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie. Piotr Sęczyk  napisał o kulcie relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej w XVIII-XIX w. Janusz Frykowski opisał dzieje parafii unickiej pw. św. Praksedy Męczennicy w Tyszowcach w XIX wieku, natomiast Dorota Wereda przybliżyła sylwetkę Bazylianina Sofroniusza w dziejach Cerkwi unickiej. Wojciech Jaworski podjął temat legalnych  organizacji społecznych w powiatach garwolińskim i łukowskim do 1914 roku.
Szczepienia ochronne przeciw ospie w powiecie radzyńskim na tle działań prewencyjnych prowadzonych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX były tematem artykułu Pawła Tarkowskiego. Natomiast Szczepan Kalinowski  opisał  rolę administracji w propagowaniu legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939. Filip Gończyński-Jussis przygotował informację o zbiórkach pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej na terenie województwa lubelskiego (1933-1939). Marcin Ślusarek zamieścił materiał o gminie Misie. Wiesław Charczuk opublikował artykuł o historii spółdzielczości na terenie powiatu siedleckiego w latach 1907-1944. Dariusz Magier poświęcił artykuł sprawie werbunku Ireny Golec na informatora Służby Bezpieczeństwa  w Radzyniu Podlaskim, a Paweł Borek napisał na temat działalności NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej (1980-1989). W tomie zamieszczono czwartą część „Radzyńskich spotkań z podróżnikami”. Anna Wasak i Robert Mazurek zaprezentowali relacje ze spotkań i wywiady z kajakarzem Aleksandrem Dobą, który przepłynął samotnie kajakiem Ocean Atlantycki, Romualdem Koperskim pionierem wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, wywiad z Arturem Orzechem autorem książki „Wiza do Iranu’ oraz Elżbietą Dzikowską, podróżniczką.

W cieniu Kościoła. Cz. 1, Powstanie Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w byłym województwie siedleckim. Cz. 2, Listy z internatu / Zenon Piotr Borkowski ; [słowo wstępne Mirosław Andrzejewski]. - Siedlce : Prezydent Miasta, 2016. - 308, [1] s.

Książka to osobiste wspomnienia autora  z wydarzeń okresu 1980-1982. Zenon Borkowski był współzałożycielem i działaczem NSZZ RI „Solidarność” w woj. siedleckim oraz „Solidarności” robotniczej w siedleckim Mostostalu. W stanie wojennym był internowany w więzieniach w Białej Podlaskiej, Włodawie i Lublinie. Po wyjściu z więzienia działał nadal w strukturach podziemnych „S”. W książce nie tylko opisał dzieje NSZZ RI „Solidarność” w dawnym województwie siedleckim, ale zamieścił także listy, które pisał do żony z miejsc odosobnienia.

Rocznik Konstantynowski. T. 7 / Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ; Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie ; Urząd Gminy Konstantynów. - Konstantynów : Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, 2016. - 288 s., [52] s. tabl.

Materiały w siódmym tomie rocznika zgrupowano w trzech rozdziałach.  W pierwszym rozdziale „Aktualności” zaprezentowano najnowsze informacje o instytucjach i  wydarzeniach w gminie Konstantynów.  Pierwszym materiałem rocznika zostało przemówienie wójta gminy Romualda Murawskiego z okazji 25-lecia samorządu gminy oraz we współautorstwie z Elżbietą Łazowską sprawozdanie z działalności gminy w 2015 r. Beata Łyczewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Teresa Bartosiewicz z działalności Gminnego Centrum Kultury, a Maria Sawczuk z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka. Historię przedszkola w Konstantynowie napisała Monika Jankiewicz. Informacje o działalności konstantynowskich szkół, osiągnięciach uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych zamieścili Marek Horbowiec, Grażyna Jasińska-Pykało i Anna Czubaj. Działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie opisała Ewa Mikulska. W drugim rozdziale „Materiały do historii regionu” zamieszczono kilka ciekawych wspomnień. Zbigniew Hryciuk opisał domy i  mieszkańców ulicy 11 Listopada w Konstantynowie z przełomu lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Życiu mieszkańców Borsuk w okresie międzywojennym poświęcił swoje wspomnienia Edward Janczuk. Wywiad z Włodzimierzem Niewęgłowskim z Zakalinek-Kolonii dotyczący wsi w latach 30. i 40. przeprowadził Bogdan Korniluk.  Natomiast Zbigniew Ladwiniec napisał o swojej nauce w konstantynowskiej szkole podstawowej w latach 1950-1957. W dziale trzecim „Twórczość literacka. Pasje. Zainteresowania” swoją pasję i juniorskie osiągnięcia opisał nastoletni szachista Jakub Niczyporuk z Konstantynowa. Edward Janczuk opublikował miniatury literackie,  w większości związane z Konstantynowem. Na końcu rocznika zamieszczono indeks osób i miejscowości  oraz wkładkę z fotografiami do poszczególnych tekstów.

Nasze szkoły : z dziejów szkół w gminie Sarnaki / Agata Wasilewska. - Sarnaki : nakładem własnym, 2017. - 358 s.

Autorka w swojej monografii najobszerniej opisała historię szkoły w Sarnakach, od parafialnej, która istniała już w XV w., poprzez szkołę elementarną, powszechną w okresie międzywojennym, podstawową i zbiorczą szkołę gminną po II wojnie, aż po  Zespół Szkół funkcjonujący w 2017 r. Zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z życia szkoły z różnych lat, a także spisy kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły. Szczegółowo opisała jednostki organizacyjne funkcjonujące w szkole, jak biblioteka, świetlica, pedagog szkolny, Rada Rodziców oraz organizacje uczniowskie, chór i koła zainteresowań. Trzy odrębne części poświęciła szkołom  wiejskim z terenu gminy Sarnaki obecnej i dawnej. Każdej z nich poświęciła osobny rozdział. Cennym dodatkiem do opracowania są aneksy z wykazami nauczycieli i pracowników szkół oraz wkładki z fotografiami.

Kronika wspomnień / Edward Romanowski ; [przedmowa Tomasz Demidowicz]. - Biała Podlaska : Drukarnia a-tronic, 2017. - 72 s.

Autobiograficzne opracowanie aktywnego świadka powojennej historii nadbużańskich wsi i miasteczek, działacza administracji państwowej i młodzieżowej, który był sekretarzem gromady Krzywowólka w latach 1957-1961, naczelnikiem gminy Janów Podlaski w latach 1961-1975, a w latach 1975-1981 naczelnikiem gminy Kodeń.

Historia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Wojciecha i Męczennika w Górkach / Bogusław Niemirka. - Górki : Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Wojciecha
i Męczennika, 2017. - 71, [1] s.

Parafia górecka została ufundowana jeszcze przed 1471 r. Minęło dokładnie 500 lat, odkąd w Górkach w gm. Platerów rozpoczęto budowę obecnego kościoła parafialnego murowanego w 1517 r., a dokończono w 1622 r. Opracowanie historii parafii, wokół której skupiało się przez wieki życie miejscowości jest pokłosiem kilkunastoletnich kwerend, obejmujących źródła pisane Podlasia w Archiwum Diecezji i Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz literaturę genealogiczno-heraldyczną.

Prasa podlaska w XIX-XXI wieku : szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 5 / pod red. Jarosława Cabaja. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. - 214 s.

Piąty tom wydawnictwa zawiera teksty dotyczące problemów społecznych podejmowanych w prasie południowego Podlasia od lat 20. ubiegłego wieku po drugie dziesięciolecie 21 w. Publikację otwiera artykuł Małgorzaty Iwańskiej na temat 4 jednodniówek, wydanych w Sokołowie Podlaskim w okresie międzywojennym. Rafał Roguski omawia problematykę gospodarczą na łamach ukazującego się na terenie Chełmszczyzny tygodnika „Polska Odrodzona”. Problematyką kryminalną na łamach siedleckiej prasy okresu międzywojennego zajął się Mateusz Łodyga. Próby opisania społeczności żydowskiej na łamach tygodnika „Głos Podlaski” podjął się Tomasz Sysik. Natomiast Rafał Dydycz zajął się tematem ludności ukraińskiej południowego Podlasia w czasopiśmie „Krakiwskie Wisti”, które wychodziło w Krakowie w latach 1940-1944. Dwa artykuły dotyczą tematów podejmowanych w „Tygodniku Siedleckim” w latach osiemdziesiątych 20 w. Adam Kordys poszukiwał w nim informacji o gminie Wiśniew, natomiast Janusz Wojciech Kowalski prześledził informacje o obchodach święta 1 maja. Anna Leśniewska opublikowała artykuł na temat  informacji zamieszczanych w prasie, przede wszystkim dziewiętnastowiecznej, o rezydencji ziemiańskiej w Korczewie. Kwestie reformy powiatowej na łamach „Grota” ukazującego się w Radzyniu Podlaskim badał Marcin Ślusarek. Tom zamyka tekst Radosława Bancerza o prasie lokalnej ukazującej się w Rykach od 1989 r.

Moje Sławatycze / Krzysztof Gruszkowski. - Lublin : Wydawca - Best Print, [2017]. - 237 s.
Pociąg do Sławatycz / Krzysztof Gruszkowski. - Lublin : Best Print, [2017]. - 181 s.

Krzysztof Gruszkowski pochodzący ze Sławatycz wydał w tym roku dwie książki, które wraz z wydanym w 2013 r. tomem „Nad starym Bugiem w Sławatyczach” stworzyły jego trylogię sławatycką. Autor wyjechał do Lublina w wieku 27 lat, ale cały czas wraca z sentymentem do miejsca, w którym się wychował. Zgromadził wiele zapisków i notatek związanych ze Sławatyczami, którymi postanowił podzielić się z innymi publikując te trzy tomy. Odszukał ponad 120 osób urodzonych na terenie dawniejszego Państwa Sławatyckiego lub związanych z nim, m.in.: lekarzy, nauczycieli, księży, artystów. Wielu z nich poświęcił odrębne rozdziały w swoich książkach. Autor przywołał również historie ludzi najzwyklejszych, związanych z tym miejscem.

Echo Leśniaków. Nr 21/2017 / oprac. i red. Tomasz Demidowicz. - Leśna Podlaska : [s.n.], 2017. - 199 s.

Tom dwudziesty pierwszy „Echa Leśniaków” posiada charakter słownika biograficznego Zawiera noty biograficzne absolwentów leśniańskiej szkoły pedagogicznej, którzy pozostawili trwały ślad w nauce, kulturze i technice polskiej. Całość została podzielona na sześć części, które zamyka kronika z lat 2014-2017. W części pierwszej zamieszczono kilka sylwetek profesorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń. W drugiej części biografie   „Leśniaków” zmarłych, którzy swoją pracą zasłużyli się oświacie i kulturze polskiej. W części trzeciej zamieszczono wspomnienia dwóch koleżanek rocznika 1967 Barbary Gasiewicz (Poszalska) i Hanki Klementyny Raźnikiewicz (Kurzak). W dziale „Sprawozdania” zaprezentowano historię spotkań „Leśniaków”.

Postawy społeczno-religijne kapelanów parafii garnizonowej św. Kazimierza Królewicza
w Białej Podlaskiej w latach 1992-2017 / Sławomir Bylina. - Biała Podlaska : Miejska Biblioteka Publiczna, 2017. - 151, [3] s., [2] s. tabl.

Pierwszy kapelan pojawił się w  Białej Podlaskiej wraz z ulokowaniem w mieście 34 Pułku Piechoty w 1919 r. Parafię wojskową św. Krzyża powołano w 1926 r. i działała do 1940 r. Kiedy przywrócono w Polsce funkcjonowanie Ordynariatu Polowego  duszpasterstwo wojskowe wróciło do miasta. W 1992 r. erygowano Parafię Wojskową p.w. św. Kazimierza Królewicza. Obecnie w mieście nie stacjonuje żadna jednostka wojskowa, a do  parafii należą wierni związani z obronnością kraju  -  poprzez służbę w wojsku, straży granicznej bądź emeryci tych formacji i ich rodziny. Zaangażowanie proboszcza ks.  ppłk. Wiesława Kondraciuka, doprowadziło do powstania publikacji o życiu duchownych i wiernych  wojskowej wspólnoty katolickiej w Białej Podlaskiej, która obchodzi w tym roku swój jubileusz 25-lecia.

Podlaski Kwartalnik Kulturalny, 2017, nr 3. - Biała Podlaska : MBP ; TMP, 2017. – 114 s.

Trzeci tegoroczny numer kwartalnika zawiera wiele interesujących materiałów z dziejów miasta i regionu,  a także współczesnego życia kulturalno-literackiego.
Katarzyna Grzywacz opisała początki oraz późniejszy rozwój układu urbanistycznego Białej Podlaskiej, m.in. sieć drogową naszego miasta, istniejące place targowe, szlaki handlowe. Katarzyna Wawryniuk zaprezentowała sylwetkę przedwojennego bialskiego działacza kulturalno-oświatowego, organizatora tajnego nauczania w latach okupacji, autora publikacji o tematyce regionalnej – Jana Makaruka. W kwartalniku przeczytamy również wspomnienia Aleksandra Kuncewicza, który w 1939 r. służył w 4 Batalionie Pancernym. i uczestniczył w walkach w szeregach 9 Dywizji Piechoty podczas kampanii wrześniowej. Grzegorz Targosz wspominał atmosferę lat 80. jaka towarzyszyła walce o wolne związki zawodowe w bialskim  „Elremecie”.
W dziale „Prezentacje” został zamieszczony wywiad z jurorem konkursu literackiego J.I. Kraszewskiego - franciszkaninem o. Eligiuszem Dymowskim, a także  wiersze Leszka Sokołowskiego z Krzymoszyc oraz opowiadanie Weroniki Łopackiej z Międzyrzeca Podlaskiego - laureatki 22 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży im. Marii Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Całość uzupełniają recenzje tomików poetyckich „Biblioteczki Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” – „oswajanie ciszy” Piotra Kowieskiego oraz „grafiki duszy” Marianny Pawłowskiej. Numer kończy kolejne wydanie „Kulturalnych impresji
z nad Buga i Krzny” Istvana Grabowskiego, kronika kulturalna oraz przegląd nowości regionalnych.

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie