Ogłoszenie - Konkurs Fotograficzny

2017-03-02

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski dawniej i dziś”

Drodzy Młodzi Fotografowie! Wraz z nadchodzącą wiosną ruszamy z fotograficzną pasją i zaczynamy odliczanie dni do pierwszej edycji naszego konkursu. Jednocześnie – już dziś – zapraszamy do śledzenia naszej (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej) strony www.mbp.org.pl w celu pozyskiwania najświeższych informacji.

Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski dawniej i dziś” 2017

Cele konkursu

 1. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy oraz zwrócić uwagę na historię południowego Podlasia.
 2. Możliwość zaprezentowania prac  fotograficznych dzieci i młodzieży oraz spotkania z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe.
 3. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i zainteresowania przeszłością „małych ojczyzn”.
 4. Wzbogacanie zbiorów Działu Wiedzy o Regonie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
 5. Poszerzenia grona regionalistów i działaczy na rzecz zachowania lokalnej kultury.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i średnich.
 2. Uczestnicy muszą zapoznać się z pakietem załączonych zdjęć (pakiet zdjęć do pobrania) i wykonać współczesne zdjęcia obiektów znajdujących się na fotografiach z załączonego pakietu.
 3. Uczestnik sam decyduje, które obiekty znajdą się na jego pracach.
 4. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 3 prace w dowolnym cyfrowym formacie o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Na adres regionalia@mbp.org.pl
 5. Dopuszcza się nadsyłanie prac wyłącznie własnego autorstwa.
 6. W mailu należy podać: imię, nazwisko, adres, tytuł pracy, numer telefonu oraz wiek autora.

Nagrody

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uznani fotograficy. Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe:

 • I nagroda
 • II nagroda
 • III nagroda
 • wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Komisji przysługuje prawo innego podziału nagród.

Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 sierpnia przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

Terminarz konkursu:

 • Dostarczenie prac -  do 31 maja 2017.
 • Ocena komisji – czerwiec 2017
 • Informacja o wynikach konkursu – do 12 czerwca 2017 na stronie www.mbp.org.pl
 • Wernisaż i wręczenie nagród – pod koniec czerwca 2017

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod tel. 83 341 64 52 Dział Wiedzy o Regionie, e-mail: regionalia@mbp.org.pl

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub ich prawnych opiekunów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac uczestników konkursu na różnych polach eksploatacji w celu promocji konkursu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach.

Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie (e-mailem skanu lub osobiście) karty uczestnika razem ze zdjęciami (pobierz kartę).

Konkurs w kategorii: fotografia

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2017

Nagrody: rzeczowe i wyróżnienia

Przedział wiekowy uczestników: młodzież szkół gimnazjalnych i średnich

Region: ogólnopolski

 

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie