Ogólnopolska Konferencja Naukowa

2019-09-18

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowa pt.: ”II wojna światowa na Podlasiu. Przyczyny – Przebieg – Konsekwencje.” Konferencję otworzył dyrektor biblioteki dr Paweł Borek przedstawiając zarys historyczny podejmowanych tematów. Głos zabrał także Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk oraz dr Stanisław Romanowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. W swoich wystąpieniach wprowadzili w tematykę konferencji nakreślając obraz II wojny światowej w Polsce i na Podlasiu. Zwrócili także uwagę na potrzebę organizowania takich spotkań, które wnoszą ogromny wkład w budowanie pokoju i świadomości narodowej na świecie.

Przed zgormadzonymi licznie Uczniami bialskich szkół wystąpili także Regionaliści i Naukowcy wygłaszając referaty o sytuacji społeczno-politycznej i religijnej, przygotowaniach do wojny, okupacji niemieckiej i pierwszym referendum ludowym w „wolnej” Polsce. Celem konferencji było uczczenie pamięci ofiar tego jednej z najbardziej krwawych i nieludzkich konfliktów zbrojnych w dziejach świata.

 

Opublikowane przez: Administrator