Po spotkaniu z dr. hab. Dariuszem Magierem

2018-03-01

23 lutego 2018 r. w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej odbyło się pierwsze spotkanie regionalne zorganizowane w ramach współpracy naszej biblioteki i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem podpisanego porozumienia jest wspólne promowanie wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego dotyczącego dziejów Polski i Podlasia w społeczeństwie naszego regionu.

Gościem wieczoru był dr hab. Dariusz Magier, kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UP-H w Siedlcach. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu „Propaganda komunistyczna w regionie bialskopodlaskim w okresie międzywojennym”.

Liczne grono słuchaczy, wśród których byli bialscy regionaliści i historycy, miało możliwość zapoznać się bliżej z mechanizmem funkcjonowania i technikami propagandy komunistycznej w okresie międzywojennym. Wykład uzupełniła prezentacja multimedialna wybranych dokumentów, ulotek, materiałów propagandowych wykorzystywanych przez komunistów naszego regionu, które zostały zgromadzone w Archiwum Państwowym
w Radzyniu Podlaskim.

Po wykładzie zadano prelegentowi szereg pytań, a wśród uczestników wywiązała się ożywiona dyskusja.

 

Opublikowane przez: Administrator