Po spotkaniu z dr Grzegorzem Jackiem Pelicą

2017-06-12

Wszyscy, którzy pojawili się  31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na spotkaniu z dr Grzegorzem Jackiem Pelicą, autorem książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko – lubelskiej”, z pewnością spędzili interesujące popołudnie w bibliotece.

Zdobyli wiele nowych wartościowych informacji o prawosławnym życiu religijnym. Wśród regionalistów, bialskich historyków, pasjonatów historii i czytelników naszej biblioteki znaleźli się także duchowni z bialskiej cerkwi św. Cyryla i Metodego - ks. Andrzej Pugacewicz i ks. Marcin Gościk

Autor książki, który mieszka w Łęcznej i pracuje jako nauczyciel historii i religii w szkole, jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem i teologiem, a także poetą, pasjonatem dziejów Lubelszczyzny i dialogu ekumenicznego. Tytuł doktora uzyskał pisząc monografię „Kościół prawosławny w województwie lubelskim 1918-1939”. Jak już pisaliśmy wcześniej, zapraszając na spotkanie, dotychczas wydał dziesięć autorskich książek o tematyce historycznej, a także wystąpił jako współautor  kilkunastu monografii i opracowań historycznych oraz dziewięciu almanachów literackich. W swoim dorobku ma ponad trzy tysiące publikacji naukowych i popularnonaukowych, z czego ponad połowa to artykuły z zakresu najnowszej historii Lubelszczyzny.   Współpracuje stale z  redakcjami „Przeglądu Prawosławnego” i  „Tygodnika Katolickiego Niedziela”.     

Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiego zaprezentowaniu biografii i twórczości dra Grzegorza Jacka Pelicy przez pracownika Działu Wiedzy o Regionie, a następnie oddaliśmy głos bohaterowi spotkania, który zaprezentował swoją najnowszą książkę „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej”…

Autor scharakteryzował  wszystkie 8 rozdziałów swojej obszernej, bo liczącej ponad 850 stron pracy. Zawiera ona opracowania i studia historyczne, powstałe dzięki długoletniej kwerendzie archiwalnej. Publikacja odsłania mało znane i  niejednokrotnie przemilczane  karty polskiego prawosławia.  Książka ukazuje nie tylko dramat roku 1938, losy rodzin i parafii podczas bieżeństwa. Autor prezentuje też m. in.  dzieje konwertytów z obrządku wschodniego na łaciński w XVIII w., nieznane wykazy mnichów i mniszek. Rozdział ósmy dotyczy  dialogu kościoła katolickiego z prawosławnymi i prawosławiem.

Pracę uzupełniają cenne  aneksy, zawierające dane o 19. i 20. wiecznych konwertytach, zasiłkach, zapomogach i uposażeniu kleru prawosławnego.

Po omówieniu  zawartości książki i krótkiej przerwie  nasz prelegent przedstawił w formie prezentacji swoje poglądy na temat możliwości dialogu pomiędzy  chrześcijaństwem a islamem. Według niego obecnie, kiedy wyznawcy islamu masowo przybywają do Europy, musimy sobie jasno zdać sprawę z faktu, że Europejczycy nie mają żadnych szans w walce z nimi. Jedynym sposobem uniknięcia konfliktu jest dialog.  Dr Grzegorz Jacek w swojej prezentacji  zawarł tylko podstawowe tezy dialogu, które mają wywołać dyskusję, gdyż jest to temat na niejedno spotkanie.

Po spotkaniu można było zakupić książki i zdobyć autograf autora. A chętnych na kupno książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej” było więcej niż egzemplarzy i niektórym zabrakło.

 

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie