Po spotkaniu z konserwatorem zabytków Janem Maraśkiewiczem

2020-03-09

W ubiegły czwartek 5 marca 2020 r. do  Działu Wiedzy o Regionie  Miejskiej Biblioteki Publicznej przybyło liczne grono miłośników regionu, którzy uczestniczyli w spotkaniu z  bialskim konserwatorem zabytków Janem Maraśkiewiczem.

Jan Maraśkiewicz kieruje bialską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków Lublinie. Poza pracą związaną z pełnioną funkcją zajmuje się także popularyzacją wiedzy o zabytkach regionu. Na spotkaniu w bibliotece omówił temat „Historia rozwoju przestrzennego Białej Podlaskiej”. Uczestnicy spotkania mogli prześledzić na prezentacji zmiany, jakie zachodziły w naszym mieście od początku jego istnienia do II wojny światowej. J. Maraśkiewicz zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na rozwój miasta oraz przedstawił dane statystyczne.

Na zakończenie tego interesującego spotkania nasz gość odpowiadał na pytania publiczności dotyczące swojego wykładu.

Opublikowane przez: Administrator