Podl. Kwartalnik Kulturalny

Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego pogranicza kulturowego. Polecając czytelnikom nasze czasopismo sugerujemy wybranie najkorzystniejszej formy jego zakupu – stałą prenumeratę. Przyjmuje ją Miejska Biblioteka Publiczna: prenumerata na rok 2018 wynosi 50 zł (łącznie z kosztami przesyłki). Konto:
    Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
    Bank PKO BP nr konta 67 1020 1260 0000 0002 0159 3870.

Tylko prenumerata gwarantuje systematyczność otrzymywania kolejnych numerów kwartalnika, a tym samym najnowszych artykułów o tematyce regionalnej, informacji o nowych publikacjach, wydarzeniach i zjawiskach kulturowych, jakie zachodzą na Po-dlasiu. Zachęcamy do popularyzowania kwartalnika wśród znajomych i przyjaciół oraz nadsyłania uwag, opinii i propozycji dotyczących jego zawartości.

* Artykuły zawarte w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym są własnością ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść merytoryczną.

            Redakcja

Wydawca:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
 • Towarzystwo Miłośników Podlasia


Redakcja:

 • Redaktor naczelny: Edyta Tyszkiewicz
 • Sekretarz redakcji: Robert Soldat

Kolegium redakcyjne:

 • Małgorzata Brodowska
 • dr Tomasz Demidowicz
 • Istvan Grabowski
 • dr Szczepan Kalinowski
 • Radosław Plandowski
 • Maciej Szupiluk

Kontakt :

tel. 83 341 60 11
e-mail: pkk@mbp.org.pl

Prenumerata :

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
  Bank PKO BP nr konta 67 1020 1260 0000 0002 0159 3870 
  Cena rocznej prenumeraty wynosi 50 zł.


Sponsorzy :

 • Prezydent Miasta Białej Podlaskiej