Podl. Kwartalnik Kulturalny

Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego pogranicza kulturowego. Polecając czytelnikom nasze czasopismo sugerujemy wybranie najkorzystniejszej formy jego zakupu – stałą prenumeratę. Przyjmuje ją Miejska Biblioteka Publiczna: prenumerata na rok 2017 wynosi 50 zł (łącznie z kosztami przesyłki). Konto: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Bank Zachodni WBK – nr konta: 47150013311213300076630000. Tylko prenumerata gwarantuje systematyczność otrzymywania kolejnych numerów kwartalnika, a tym samym najnowszych artykułów o tematyce regionalnej, informacji o nowych publikacjach, wydarzeniach i zjawiskach kulturowych, jakie zachodzą na Po-dlasiu. Zachęcamy do popularyzowania kwartalnika wśród znajomych i przyjaciół oraz nadsyłania uwag, opinii i propozycji dotyczących jego zawartości.

* Artykuły zawarte w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym są własnością ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść merytoryczną.

            Redakcja

Wydawca:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
  • Towarzystwo Miłośników Podlasia


Redakcja:

  • dr Tomasz Demidowicz
  • Ryszard Kornacki
  • Grażyna Lewczuk
  • Roman Pieńkowski
  • Maria Pietruczuk
  • Iwona Warda (sekretarz)


Kontakt :

tel. 83 341 60 11
e-mail: pkk@mbp.org.pl

Prenumerata :

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Bank Zachodni WBK - nr konta: 47150013311213300076630000. Cena rocznej prenumeraty wynosi 50 zł


Sponsorzy :

  • Prezydent Białej Podlaskiej
W kręgu współpracowników i przyjaciół
„Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”
 
*   *   *
Hanna Bajkowska  (Biała Podlaska)    ◘  kultura
Mariusz Bechta  (Biała Podlaska)    ◘  historia
Ryszard Chojecki  (Łosice)    ◘  literatura
Józef Czapski  (Tuczna)   ◘   pamiętnikarstwo
Ludwik Filip Czech  (Gdańsk)   ◘  literatura
Swietłana Denisowa   (Mińsk, Białoruś)   ◘  literatura
bp Antoni P. Dydycz  (Drohiczyn n/B)    ◘  historia, socjologia
o. Eligiusz Dymowski (Kraków) ◘ literatura
Aniela Halczuk  (Żeszczynka)    ◘  folklor
Aleksander Iljin  (Pińsk, Białoruś)    ◘  historia
Stanisław Jadczak   (Lublin)    ◘  kultura, regionalizm
Ludwik Janion   (Warszawa)   ◘  literatura
Szczepan Kalinowski  (Biała Podlaska)   ◘    historia
Wanda Kardasz  (Wrocław)    ◘  pamiętnikarstwo
Helena Kiwako  (Brześć, Białoruś)    ◘  literatura
Agnieszka Kolasa  (Zabłocie)    ◘  historia
Bogusław Korzeniewski  (Piszczac)    ◘  historia
Tatiana Kowieńko  (Brześć, Białoruś)    ◘  regionalizm
Henryk Kozak  (Lublin)    ◘  literatura
Jan Kukawski   (Warszawa)   ◘  historia
Olga Lalić-Krowicka (Dukla) ◘ literatura
Roman Łysakowski  (Warszawa)    ◘  historia, kultura
Maria Makarska  (Lublin)    ◘  literatura, sztuka
Tatiana Nałobina (Brześć, Białoruś)    ◘  literatura
Małgorzata Nikolska  (Biała Podlaska)    ◘  historia sztuki
Helena Romaszewska  (Biała Podlaska)    ◘    literatura
Arkadiusz Sawczuk  (Biała Podlaska)    ◘  plastyka
Władimir Suchopar  (Brześć, Białoruś)    ◘  kultura
Leon Szabluk  (Malowa Góra)    ◘  pamiętnikarstwo
Marta Świć  (Suchowola)    ◘  literatura
Jurata Bogna Serafińska  (Warszawa)  ◘  literatura
Leszek Sokołowski    (Krzymoszyce)    ◘   literatura
Paweł Tarkowski  (Biała Podlaska)    ◘  historia
Andrzej Tłomacki  (Warszawa)    ◘    historia

*   *   *
×