Podlaski Kwartalnik Kulturalny 3/2017

2017-09-06

W ostatnich dniach sierpnia ukazał się trzeci tegoroczny numer "Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego". Znajdziemy w nim wiele interesujących materiałów z dziejów miasta i regionu,  a także współczesnego życia kulturalno-literackiego.

Zgodnie z tradycją publikowane w kwartalniku materiały grupowane są w kilku stałych działach: artykuły, wspomnienia, prezentacje, recenzje oraz kronika kulturalna. I jak zwykle, tym razem również nie zabrakło wartościowej literatury pięknej, tworzonej przez bialsko-podlaskich literatów.

Katarzyna Grzywacz opisuje początki oraz późniejszy rozwój układu urbanistycznego Białej Podlaskiej. Z jej materiału dowiadujemy się o kształtowaniu się sieci drogowej naszego miasta, o istniejących placach targowych, szlakach handlowych oraz usytuowania ważniejszych instytucji. Kto zamieszkiwał Białą, ile było domostw oraz mieszkańców na przestrzeni lat, jaki mieli wpływ Radziwiłłowie na rozwój układu urbanistycznego. Katarzyna Wawryniuk przybliża nam sylwetkę niezwykłego nauczyciela, działacza kulturalno-oświa-towego, organizatora tajnego nauczania w latach okupacji, autora wielu publikacji o tematyce regionalnej – Jana Makaruka. Jest to wyjątkowa postać w dziejach naszego miasta i regionu.

W kwartalniku przeczytamy również niezwykłe wspomnienia Aleksandra Kuncewicza, który w 1939 r. służył w 4 Batalionie Pancernym. Z jego opowiadania dowiemy się o losach żołnierzy i ciężkich walkach w szeregach 9 Dywizji Piechoty podczas kampanii wrześniowej. Z kolei Grzegorz Targosz wspomina lata 80. Opowiada o atmosferze, jaka panowała w jed-nym z największych bialskich zakładów pracy, to znaczy w „Elremecie”. Opisuje walkę o wolne związki zawodowe oraz o przeobrażenia demokratyczne w kraju.

W dziale „Prezentacje” znajdziemy wywiad z erudytą, cenionym poetą, jurorem konkursów literackich - m.in. J.I. Kraszewskiego - krytykiem literackim, franciszkaninem o. Eligiuszem Dymowskim, wiersze Leszka Sokołowskiego z Krzymoszyc oraz opowiadanie Weroniki Ło-packiej z Międzyrzeca Podlaskiego - laureatki 22 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lite-rackiego dla Dzieci i Młodzieży im. Marii Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Wero-nika jest młodziutką, dobrze zapowiadającą się pisarką. Jej teksty inspirowane są wydarze-niami z okresu II Wojny Światowej.

Recenzje natomiast, autorstwa Marii Makarskiej i Doroty Horoch-Goszczyckiej (obie z Lubli-na), charakteryzują dwa najnowsze tomiki poetyckie „Biblioteczki Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” – „oswajanie ciszy” Piotra Kowieskiego oraz „grafiki duszy” Marianny Pa-włowskiej. W „Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym” po raz kolejny znalazły się „Kulturalne impresje z nad Buga i Krzny” Istvana Grabowskiego, kronika kulturalna oraz przegląd no-wości regionalnych.

I jak zawsze, intrygująca okładka. Tym razem zamieszona została wyjątkowa fotografia autorstwa Angeliki Żeleźnickiej, przedstawiającą piękną kobietę (Weronikę Muszyńską) z przyjaciółmi ze schroniska „Azyl” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej.

„Podlaski Kwartalnik Kulturalny” jest cenionym w kraju i za granicą czasopismem kulturalno-literackim. W tym roku obchodzi 30 lecie swojego istnienia. Od kilku lat redakcja współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem literackim „Akant” (Byd-goszcz), białoruskim miesięcznikiem literackim „Maładost” (Mińsk), międzynarodo-wym portalem internetowym promującym literatury słowiańskie – prowadzonym przez Olgę Lalić (Serbkę pochodzącą z Chorwacji; tłumaczenia naszych literatów na język serbski i rosyjski; poezija.com.pl) oraz wieloma krajowymi krytykami literackimi. Materiały publikowane na łamach „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” reje-strowane są w „Bibliografii Narodowej” (Warszawa), w „Polskiej Bibliografia Lite-rackiej” (Poznań) oraz w „Bibliografii Lubelszczyzny (Lublin).

Iwona Warda

Opublikowane przez: Administrator