Podlaski Kwartalnik Kulturalny

2021-01-12

Tematem przewodnim najnowszego Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego jest teatr. O teatrze właśnie traktuje kilka artykułów zamieszczonych w piśmie: "Radziwiłłowski Komedyhauz w Albie" Edyty Tyszkiewicz przedstawia niezwykle prężną, jedną  ze znamienitszych teatralnych scen magnackich w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, działającą na bialskim dworze Radziwiłłów, w artykule pt. "Teatr przygodą życia" Danuta Szaniawska, reżyserka prowadząca bialski Teatr Słowa opowiada o swojej przygodzie z teatrem, a dokudowscy aktorzy przedstawiają teatr obrzędowy "Lewkowianie", który jest ich drugim domem. Również znany regionalista i historyk Szczepan Kalinowski w swoim artykule pt. "Rola kultury w promocji mitu Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu" nawiązuje do tradycji teatralnych naszego regionu, ale nie tylko.

Co jeszcze w nr 4/2020 Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego? "110 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Zarys dziejów" Dariusza Sikory i Tomasza Kędziory, a także "Pomniki na terenie założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej" Iwony Maksymiuk oraz wspomnienia Lucyny Bownik-Dylińskiej o jej ojcu, wieloletnim dyrektorze II LO im. Emilii Plater Władysławie Bowniku.

Opublikowane przez: Administrator