Podsumowanie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Powiat bialski dawniej i dziś”.

2017-06-12

Tej wiosny Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej rozpoczął pomyślnie cykl konkursów skierowanych do młodych fotografów – dokumentalistów.

Organizatorom przyświecał cel zaszczepienia wśród młodzieży wrażliwości na zmiany i historię otaczającego nas świata. Równie ważne było stworzenie młodym artystom możliwości wypróbowania i zaprezentowania swoich umiejętności. Działaliśmy również dla dobra naszej instytucji, a co za tym idzie lokalnej społeczności. Naszym zamiarem było pozyskanie nowych zbiorów ikonograficznych, które bez wątpienia posłużą przyszłym pokoleniom.

W naszym konkursie wzięły udział 22 osoby, które przysłały w sumie 60 zdjęć. Spośród nich komisja w składzie: Jarosław Bartniczuk, Jarosław Domański „Fotos”, Piotr Świderski, Adam Trochimiuk i Stanisław Wrzosek przyznała trzy nagrody główne.

Na „podium” znaleźli się:

  •  Monika Chodzińska (miejsce pierwsze)
  •  Igor Lewicki (miejsce drugie)
  •  Weronika Czech (miejsce trzecie)

Komisja wyróżniła również prace Dominiki Pawluczuk, Irminy Ludwiszewskiej, Elizy Petruk i Darii Wójciuk.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom. Mamy szczerą nadzieję, że weźmiecie udział w naszym konkursie również za rok!

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 czerwca 2017 o godzinie 12 00  w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.  Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie