Podsumowanie III edycji ogólnopolskiego konkursu „ Miejsce, które kocham”

2019-06-10

Tej wiosny Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej ponownie ogłosił konkurs dla młodych fotografów - dokumentalistów. Organizatorom przyświecał cel zaszczepienia wśród młodzieży wrażliwości na zmiany i historię otaczającego świata. Równie ważne było stworzenie młodym artystom możliwości wypróbowania i zaprezentowania swoich umiejętności. Działaliśmy również dla dobra naszej instytucji, a co za tym idzie lokalnej społeczności. Naszym zamiarem było pozyskanie nowych zbiorów ikonograficznych, które bez wątpienia posłużą przyszłym pokoleniom.

Do konkursu zgłoszono trzydzieści cztery prace. Spośród nich komisja w składzie Barbara Abramowicz (Ponad Chodnikami), Jarosław Bartniczuk (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej), Jarosław Domański  (Fotos), Piotr Siluk (Ponad Chodnikami), Piotr Świderski  (Fotoklub Podlaski), Stanisław Wrzosek (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej) przyznała trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

Na „podium” znaleźli się:

I miejsce – Aleksandra Struk

II miejsce - Oliwia Kwiatkowska

III miejsce -  Magdalena  Pawłowska

Wyróżnieni:

 Kacper Panasiuk

Oliwia Paszkiewicz

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom. Mamy szczerą nadzieję, że weźmiecie udział w naszym konkursie również za rok!

Opublikowane przez: Administrator