Promocja książki „Te Deum Laudamus”

2018-11-15

Dziale Wiedzy o Regionie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej miało miejsce spotkanie z jednym z autorów książki  „Te Deum Laudamus. Biskupi– Duchowieństwo– Ruchy religijne Diecezji Siedleckiej w latach 1818– 2018”, ks. por. dr. hab. Sławomirem Byliną. Publikacja wydana została z okazji jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej.

Duchowny urodził się w Białej Podlaskiej i tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego, a następnie Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach. Był kapelanem wojskowym, a obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wydał już wcześniej kilka książek, jest autorem prac naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, historii i edukacji, publikowanych w kraju i za granicą. Książkę na jubileusz Diecezji Siedleckiej napisał razem z ks. Edwardem Jarmochem, prezydentem Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, a także autorem wielu innych książek i artykułów naukowych z teologii moralnej, duchowości i wojskowości.

Ks. Sławomir Bylina przybliżył uczestnikom spotkania proces powstawania najnowszej publikacji, a także sylwetki biskupów, którzy przez te wszystkie lata gospodarowali diecezją podlaską, nazwaną później siedlecką. To tylko niewielki wycinek tego, co można znaleźć w książce.

- Książka przybliża te karty historii, na których dziś budujemy naszą tożsamość religijną i narodową. Ukazana postawa kapłanów żyjących na przestrzeni 200 lat dowodzi także niezłomności duchowieństwa w bardzo trudnych okresach historii Polski – podkreśla współautor.

„Te Deum Laudamus”  jest bardzo obszernym studium historycznym, wzbogaconym ilustracjami, zdjęciami, wykazem źródeł i literatury oraz indeksem osób. Autorzy dotarli do dokumentów źródłowych, wydobywając z przepaści archiwów nowe, nieznane dotąd dokumenty i fakty. Sięgnęli do dokumentów m.in. z Archiwum Watykańskiego, archiwów diecezjalnych w Lublinie, Siedlcach, Drohiczynie i Włocławku, Archiwum Księży Polskich – byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych w Kaliszu, jak również z Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Siedlcach i w Lublinie.

Podczas spotkania można było nabyć tę książkę oraz inne publikacje ks. Byliny i otrzymać od niego autograf.

Opublikowane przez: Administrator